Zakonodavstvo (111)

Donošenje presude u razumnom roku

Ponedjeljak, 04 Kolovoz 2014 00:00
Dugotrajno suđenje ne može se smatrati ni poštenim ni pravednim jer stranke ne mogu ostvariti svoja prava, bilo da se radi o vjerovniku (tužitelju) bilo pak o tuženiku (obvezniku naknade štete). Ustavno načelo poštenog i pravednog suđenja te donošenja sudske odluke…
Tumačenjem i primjenom odredbi raznih Zakona i Pravilnika može se zaključiti da predsjednici i članovi uprava trgovačkih društava koja su u većinskom državnom vlasništvu ne smiju primati darove. To bez obzira na njihovu vrijednost ili usluge dane bez naknade ukoliko se…
Polovicom lipnja u Briselu je donešen važan sporazum o suživotu velikih zvijeri i ljudi. Navedenu platformu o kvalitetnijem suživotu velikih zvijeri i ljudi potpisalo je osam velikih organizacija koje djeluju na području Europe a među njima su i dvije lovačke…
Je li postojeći Zakon o oružju prestrog? Izučavajući zakonske propise koji su regulirali pravo hrvatskih lovaca glede nabavljanja, držanja i nošenja lovačkog oružja i streljiva od 1852. godine do 2014. godine može se zaključiti da su postojeća zakonska rješenja važećeg…
Zbog dugotrajnosti sudskih postupaka (od dvije do tri godine), a u kojem razdoblju lovci ne mogu izvršavati pravo lova, ostaje im pravo da nakon odluka upravnih sudova protiv RH pokrenu postupak za naknadu štete kako materijalne tako i nematerijalne kao…
Donosimo vam pročišćeni tekst naredbe o mjerama za sprječavanje pojave i širenja klasične svinjske kuge (NN, broj 16/14 i 34/14).
Parlament je ustanovio je zabrana lova sa živim pticama kao mamcima neopravdana i neutemeljena iz slijedećeg razloga: određene skupine žele zabraniti takav lov zbog vlastitih uvjerenja usmjerenih protiv lova i lovstva a ne zbog interesa samih životinja.
U Republici Hrvat­skoj su zaštićene prirodne vrije­dnosti propisane Zakonom o zaštiti prirode (NN 70/05, 139/08, 57/11). Na temelju njega poimence Pravilnikom o proglašavanju divljih svojti zaštićenim i strogo zaštićenim (NN 99/09), to je 70.000 hr­vatskih lovaca dužno da se s…
Donosimo vam dio teksta prenesenog iz Naredbe o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju u 2014. godini. Svake godine ministar poljoprivrede na temelju članka 17. stavka 1. Zakona o veterinarstvu (NN 82/2013 i 148/2013) donosi Naredbu…
Izgledno je da će Zakon o lovstvu doživjeti veće promjene, devet godina od njegova donošenja. Povjerenstvo za izmjene i dopune Zakona o lovstvu predložilo je slijedeće promjene koje ovdje ukratko donosimo. Konačni prijedlog Zakona izraditi će stručne osobe iz Ministarstva poljoprivrede.…