Zakonodavstvo (111)

Zakonom o lovstvu i podzakonskim aktima donijetim na temelju tog Zakona također je jasno i nedvojbeno utvrđeno tko, kada i pod kojim uvjetima može izvršavati pravo odstrela divljači pa je izričito zabranjeno da to pravo vrši dijete.  Svi važeći zakonski…
Prošle godine na hrvatskim se cestama dogodilo 856 prometnih nesreća zbog naleta vozila na divljač, domaće životinje i ptice, što je jednako kao i 2012. godine. U opasnim srazovima jedna osoba je izgubila život, a čak 62 su ozlijeđene. U svim…
Dana 08.07.2013. stupio na snagu novi Zakon o zaštiti prirode (NN 80/2013). U članku 172. satavak 2 navedeno je da oštećenik kojemu su strogo zaštićene životinjske vrste prouzročile štetu dužan je istu prijaviti u roku 3 dana od nastanka štete,…
HRVATSKI LOVAČKI SAVEZ - PRAVILNIK O UZGOJU I UPISU LOVAČKIH PASA Zagreb, 2012.Odredbe ovog Pravilnika Hrvatskoga lovačkog saveza za uzgoj i upis pasa određuju uzgoj čistokrvnih pasa prema priznatim standardima i upis čistokrvnih pasa u rodovnu knjigu Hrvatskog lovačkog saveza (RK…

Pravilnik o uzgoju i upisu pasa

Nedjelja, 22 Rujan 2013 10:55
PRAVILNIK O UZGOJU I UPISU PASA Odredbe ovog Pravilnika Hrvatskoga kinološkog saveza za uzgoj i upis pasa određuju uzgoj čistokrvnih pasa prema priznatim standardima Međunarodne kinološke organizacije (Federation cynologique international - FCI) i upis čistokrvnih pasa u Hrvatsku rodovnu knjigu…

Dobro je znati

Četvrtak, 22 Kolovoz 2013 21:06
Lov vabilicama zabranjen je Zakonom o lovstvu (NN 140/05 i 75/09) Članak 64., st.l. t. 4) (Zabranjeno je loviti divljač zamkama, stupicama, klopkama, mrežama, živim i umjetnim mamcima ili vapcima, upotrebom pomoćnih sredstava u lovu (magnetofona, gramofona, reflektora i sličnih…
Prema izvatku iz Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o oružju fizičke osobe koje imaju registrirano oružje, dužne su u roku od 180 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona izvijestiti nadležno tijelo o izabranom liječniku primarne zdravstvene zaštite.…
Obavještavamo da je 28.5. 2012. u NN 59 objavljen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o oružju.  Zakon u PDF formatu možete preuzeti dolje na linku: Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o oružju-nn59-12-28.5-12.pdfKomentare na donošenje i sadržaj ovoga za lovce…
NOVI PRAVILNIK O PASMINAMA, BROJU I NAČINU KORIŠTENJA LOVAČKIH PASA ZA LOV I. OPĆA ODREDBA Članak 1. Ovim se Pravilnikom propisuju pasmine i broj lovačkih pasa za lov na pojedinu vrstu divljači u određenim područjima, najmanji potreban broj lovačkih pasa…
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA 218 (Zagreb, 17. siječnja 2011.) Narodne novine broj: 11/2011 26.01.2011. Na temelju članka 17. stavka 3. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine«, broj 41/07), ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja donosi NAREDBU O MJERAMA ZA…