Zakonodavstvo (111)

Koliko su vlasnici stoke (pastiri) u neravnopravnom položaju u odnosu na državnu birokraciju dovoljno je samo citirati dio članka 3. Pravilnika koji kaže da se kriteriji za utvrđivanje nadoknade štete objavljuju na internetskoj stranici resornog ministarstva.
Vrhovni sud Republike Hrvatske svojom Odlukom (Gž-17/13-2 od 9. srpnja 2013. godine) jasno i nedvosmisleno zauzeo je stajalište da za odlučivanje o zakonitosti odluke lovačke udruge kojom je članu lovačke udruge izrečena mjera isključenja iz članstva ne postoji sudska nadležnost.
Zbog nepostavljanja prometnog znaka "divljač na cesti“ (članak 50. Zakona o cestama - Narodne novine broj 84/11, 22/13, 54/13), unatoč traženju lovoovlaštenika, jest razlog da tvrtka koja gospodari javnim cestama odgovara po načelu objektivne odgovornosti za štetu koja nastane natrčavanjem…
PRIJEDLOZI ČITATELJA: PRI EVENTUALNIM NEZGODAMA I NESREĆAMA U LOVU: Kutija prve pomoći trebala bi biti obvezatna?
Europska komisija predlaže da se lovci koji žele na područje EU unesti trofeje vrsta koje nisu ugrožene moraju podvrgnuti istim strogim pravilima koja vrijede za unos trofeja gotovo izumrlih vrsta. Pravila nisu konačno uobličena ali očekuje se da će stupiti…
Love lovci, ali i poreznici. I dok lovci jure za divljači, poreznici provode porezni nadzor koji je započeo sredinom ove godine kako u lovačkim udrugama, tako i u lovačkim savezima. Među prvim društvima koje se našlo na udaru je LD…
Blagodati zakona o prekršajima mimoišle odgovorne osobe i ovlaštenike prava lova. Novčane kazne premašuju 15.000 kuna pa se ne može primjeniti zakonska mogućnost umanjenja za 50 posto ako se plate na licu mjesta.
Iskustvo pokazuje da ne postoji lovoovlaštenik koji za vrijeme trajanja lovozakupa, odnosno ugovora o koncesiji, nije izložen povremenom ili sustavnom uništavanju kako lovnogospodarskih i lovnotehničkih objekata, tako i znakova granice lovišta.
Stalno mijenjanje zakonskih propisa dovodi do pravne nesigurnosti građa­na i pravnih osoba te onemogućava potpunu i cje­lovitu provedbu tih propisa u praksi, a poglavito onemoguća­va nadzor državnih tijela glede njihove primjene. U želji da pomognemo člano­vima lovačkih udruga obratili smo se…

Udruge nisu mašine za pranje novca

Nedjelja, 12 Listopad 2014 00:28
Hrvatski sabor donio novi Zakon o udrugama koji stupa na snagu 1. listopada: lovci ne mogu stjecati korist od rada vezanog uz djelatnost udruge, statutom neće smjeti regulirati raspodjelu imovine među članstvom u slučaju likvidacije udruge.