Zakonodavstvo (111)

Europa i zakoni o oružju…

Srijeda, 09 Srpanj 2008 07:05
Potaknut nekim postovima u kojima pojedini čitatelji moga bloga izražavaju nemalo čuđenje o osvrtu na iskustva SAD-a glede povezanosti količine vatrenog oružja u rukama građanstva s stanjem opće sigurnosti društva buduće se to nas, a prema njima, ne bi trebalo…
Članice EU-a imaju zajednički EU oružni list, koji ne zamjenjuje domaći oružni list, već služi kad se lovi u zemljma izvan EU-a, a on je i osnovni dokument za kupovanje lovačkog oružja i municije zemljama EU-a, i to bez ograničenja,…

Osiguranje lovačkog psa

Nedjelja, 17 Veljača 2008 23:03
Kod preuzimanja osiguranja lovačkog psa premijske stope se određuju prema opsegu pokrića i kvaliteti psa. Uže područje opsega pokrića obuhvaća štete nastale uslijed uginuća zbog nesretnog slučaja, a šire pokriće obuhvaća štete nastale uslijed uginuća zbog bolesti ili nesretnog slučaja.…
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA 2860 Na temelju članka 108. stavka 1. točke 3. i stavka 2. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine«, br. 70/97, 105/01, 172/03), ministar poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva donosi PRAVILNIK O VISINI NAKNADA ZA OBVEZNE…
NN 56 / 22. 5. 2006.  MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA 1347 Na temelju članka 33. stavka 2. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine«, br. 70/97, 105/01 i 172/03) ministar poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva donosi PRAVILNIK O NAČINU POSTUPANJA…

Zakon o oružju NN63 / 18-6-07

Nedjelja, 22 Srpanj 2007 00:34
HRVATSKI SABOR 1959 Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim ODLUKU O PROGLAŠENJU ZAKONA O ORUŽJU Proglašavam Zakon o oružju, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 1. lipnja 2007. godine. Klasa: 011-01/07-01/50 Urbroj: 71-05-03/1-07-2 Zagreb, 6. lipnja 2007.…
HRVATSKI SABOR 3111 Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim ODLUKU O PROGLAŠENJU ZAKONA O UGOSTITELJSKOJ DJELATNOSTI Proglašavam Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 8. prosinca 2006. godine. Klasa: 011-01/06-01/84 Urbroj: 71-05-03/1-06-2 Zagreb, 13.…
Lovački dom je smještajni objekt u kojem se gostima, u prirodnom okruženju uz lovišta, pružaju usluge smještaja, a mogu se pružati i usluge prehrane, pića, napitaka i slastica, kao i usluge korištenja zasebne prostorije i/ili prostora za pripremanje jela s…
NAPUTAK O DISTRIBUCIJI LOVAČKIH ISKAZNICA ZA STRANE LOVCE   Članak 1. HRVATSKI LOVAČKI SAVEZ ovim naputkom utvrđuje način preuzimanja i zaduživanja te razduživanja lovačkih iskaznica za strane lovce te način i rok izvješćivanja.   Članak 2. Savez će LSŽ na…
Naredba o smanjenju brojnog stanja pojedine vrste divljači NN 42/07 MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA 1388 Na temelju članka 81. Zakona o lovstvu (»Narodne novine«, br. 140/05.), ministar poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva donosi NAREDBU O SMANJENJU BROJNOG STANJA…