Zakonodavstvo (111)

Samovolja iz županova ureda

Utorak, 07 Listopad 2014 02:40
Pravo izbliza: kako i zbog čega pojedini župani žele namagarčiti Zakon o lovstvu! Uvjeti za zakup lovišta propisani su Zakonom o lovstvu i ne smiju se odabirati dodatni  uvjeti, po osobnom nahođenju, poput zahtjeva za mišljenjem županijskog lovačkog saveta ili HLS-a o…

Lovišta ni(su) privatna prćija

Ponedjeljak, 29 Rujan 2014 00:58
U sjeni zakona: zakup županijskih lovišta daje se privilegiranim lovačkim udrugama izmišljenim uvjetom javnog natječaja. Bude li se ignorirao zakonski kriterij o visini največe ponuđene lovozakupnine za pojedino županijsko lovište ispada da županije mogu slobodno utvrditi bilo koji kriterij i postupak…
Zbog čega se vrijedna lovišta daju u zakup lovačkim udrugama koja ne raspolažu nekretninom, dok istodobno nitko, pa ni odgovorne osobe, ne odgovara svojom imo­vinom? Neovisno o tome jesu li lovačke udruge u sustavu poreza na dodanu vrijednost ili pak ne,…
Među ovlaštenicima prava lova (u pravilu lovačke udruge) pogrešno se tumači odredba danka 36. u vezi s odredbom člankom 27. sta­vak 1 i stavak 2. Zakona o lovstvu.
Tristotinjak lovaca s predsjednikom Kažom Kolanovićem na čelu iz jedanaest lovnih jedinica (Nin, Kožino, Petrčane, Zaton, Privlaka, Grbe, Vrsi, Poljica, Poljica Brig, Žerava i Ninski Stanovi) koje djeluju  unutar ninske Lovačke udruge "Jarebica 1923" konačno je proteklog četvrtka odahnulo. Naime, nakon…

Nema oprosta za neznanje

Petak, 29 Kolovoz 2014 11:24
U posljednje vrijeme postao je hit da lovačke udruge na svojim web-stranicama citiraju nepravomoćne odluke svojih tijela o izrečenim stegovnim mjerama. Objava nepravomoćne stegovne mjere, što je protuzakonito, može dovesti i do oduzimanja lovačkog oružja lovcu u postupku, o čemu se…
Dana 22. kolovoza 2014. je u Narodnim novinama broj 102/2014 objavljen  Pravilnik o osposobljavanju lovaca za prvi pregled odstrijeljene divljači namijenjene stavljanju na tržište. U nastavku pogledajte tekst Pravilnika...
Prema ustaljenoj sudskoj praksi u Republici Hrvatskoj, odgovor na pitanje od koje životinjske vrste (divljači) potječe meso može se jedino i isključivo utvrditi DNK metodom, koja se, sukladno s pravilima struke, može provesti u Centru za forenzična ispitivanja, istraživanja i…
Presuda općinskog suda u Sinju iznenadila lovce! Staro rimsko pravničko načelo iura novit curia (sud poznaje pravo) zaglavni je kamen cjelokupnog pravnog sustava europskih suvremenih država. Na žalost to načelo ne može se doslovno primjeniti na suce u Republici Hrvatskoj koji…
Analizirajući dostupne za­pisnike o očevidu  policij­skih postaja, a vezano uz prometne nezgode i nesre­će koje su rezultat sraza između divljači i motornihvozila, u činjeničnom opisu istih, a i u dispozitivima odluka nadležnih sudova uočava se jezično neprihva­tljiv izričaj „divljač je…