Zakonodavstvo (111)

Kleveta ima svoju cijenu

Subota, 31 Siječanj 2015 08:49
Županijski sud u Varaždinu odbacio tužbu lovca iz Hodošana protiv Lovačke Udruge Fazan: udruga je isključila u zakonitom postupku člana koji ju je klevetao, a kako je dobila spor, preostaje joj naknada neimovinske štete, što ovisi o težii povrede časti…

Porezni udar – lovci u stečaju?

Ponedjeljak, 26 Siječanj 2015 08:25
Ovlaštenik prava lova dužan je utvrditi tržišnu vrijednost odstrijeljene divljači i za lovce, svoje članove (!) i na nju obračunati PDV (25%), što će lovačkim asocijacijama izazvati ogromne financijske poteškoće.
Zakon se odnosi i na lovačke, kinološke udruge i slične neprofitne organizacije. Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija NN 121/14 na snazi od 01.01.2015.

Presuda u Splitu: kriv je i vozač!

Ponedjeljak, 12 Siječanj 2015 01:34
Sud je ustvrdio da je vozač dužan s pažnjom pratiti kretanje divljači u zaštićenom pojasu javne ceste i, kada je uoči, da automobil prilagodi uvjetima na cesti, računajući kako divljač uvijek može istrčati pred automobil.
Poštovani čitatelji, Ovim putem želimo vam predstaviti kategoriju zakonodavstva na kojoj smo intenzivno radili posljednjih tjedan dana.

Koncesije na stol, molim!

Petak, 02 Siječanj 2015 00:51
Prijevara s čeke - šepavi ugovori o koncesiji državnih lovišta idu na ruku koncesionarima. Ministarstvo poljoprivrede trebalo bi javno obja­viti kako se i koliko obavilo nadzora nad koncesionarima, znajući da nije važna godišnja naknada nego i ulaganja u program razvoja…
Čim je lovac pravomoćno oslobođen u kazne­nom ili prekršajnom postupku, policija mu pušku mora vratiti i nema zapreke da i dalje ima pravo na njezino držanje i nošenje.
Nedostatak stručnjaka kod ovlaštenika prava lova često rezultira štetnim posljedica­ma za samog ovlaštenika.
Ovlaštenici prava lova u Repu­blici Hrvatskoj žrtva su nerada i nestručnosti općinskih, župa­nijskih sudova i Vrhovnog suda Republike Hrvatske a što ćemo dokumentirati i dokazati pre­sudama Općinskog suda u Za­dru i Županijskog suda u Za­dru.
Oštećenici u pravilu ne utužuju Hrvatske šume koje gospodare državnim šumskim zemljištem i šumama ni vlasnike privatnih šuma iako bi to trebali učiniti bez obzira na to je li na tom šumskom zemljištu i šumama ustanovljeno bilo državno ili zajedničko…