Očitovanje IO HKS-a na prijedlog izmjene Zakona o lovu

Napisao  Nedjelja, 04 Siječanj 2009 03:49
Ocijeni
(0 glasova)

logo-hks-webNa svojoj sjednici održanoj 05. prosinca 2008.g Izvršni odbor Hrvatskog kinološkog saveza raspravljao je i prijedlog izmjena Zakona o lovu kao jednu od točaka dnevnog reda.

Naime, Hrvatski kinološki savez kao jedna od zainteresiranih strana, a poglavito kao savez koji od ministarstva ima obvezu provođenja javne ovlasti o izdavanju uvjerenja o lovnoj uporabljivosti, a ni na koji način nije bio upoznat sa spomenutim prijedlogom izmjena Zakona o lovu. 

Primjedbe članova Izvršnog odbora odnose se poglavito na članak 24. (Članak 67. stavak 1. mijenja se i glasi:"U lovu se smiju koristiti psi koji su registrirani kod Hrvatskog kinološkog saveza ili Hrvatskog lovačkog saveza ...

Moj pas - Broj 11-12/08 

Autor:Predsjednik HKS-a Damir Skok

OČITOVANJE IZVRŠNOG ODBORA HKS-a NA PRIJEDLOG IZMJENE ZAKONA O LOVU

logo-hks-webIzvješćujemo Vas da je dana 05. prosinca 2008.g održana sjednica Izvršnog odbora Hrvatskog kinološkog saveza. Na ovoj sjednici jedna od točaka dnevnog reda bili su prijedlozi izmjena Zakona o lovu.

Naime, Hrvatski kinološki savez kao jedna od zainteresiranih strana, a poglavito kao savez koji od ministarstva ima obvezu provođenja javne ovlasti o izdavanju uvjerenja o lovnoj uporabljivosti, ni na koji način nije bio upoznat sa spomenutim prijedlogom.

Nažalost, o istom smo izviješteni iz druge ruke od pojedinih lovačkih udruga i tiskovina s kojima uspješno surađujemo. Izvršni odbor, koji broji devet članova od kojih su čak sedmorica dugogodišnji iskusni lovci, članovi ili vodeći ljudi lovačkih udruga bili su vrlo iznenađeni i razočarani ovim postupkom. Razočaranje je bilo tim veće jer se Hrvatski kinološki savez uvijek konstantno trudio sve otvorene probleme između HLŠ i HKS-a rješavati otvorenim dijalogom iskreno smatrajući da je samo to pravi put i interes hrvatskog lovstva i kinologije. To smo radili kod organizacije svih zajedničkih manifestacijama, a tako ćemo nastaviti i u budućnosti. Pri zajedničkoj organizaciji svih državnih prvenstava inzistiramo na međusobnoj suradnji s HLS-om. Jednako tako kod provedbe svih ispita u radu lovnih pasa surađujemo s lovo ovlaštenicima na terenu. Kako bi se ispiti prirođenih osobina provodili što bolje i bili dostupni svima omogućili smo da na njima mogu pristupiti i osobe koje nisu članovi HKS-a stoje inače neophodan uvjet, a sama pristupnina u osnovi je takva da pokriva samo troškove organizacije ispita.

Primjedbe članova Izvršnog odbora odnose se poglavito na citirani članak 24. (Članak 67. stavak 1. mijenja se i glasi:"U lovu se smiju koristiti psi koji su registrirani kod Hrvatskog kinološkog saveza ili Hrvatskog lovačkog saveza i koji imaju položen ispit prirođenih osobina (IPO), a ovlaštenici prava lova koji gospodare krupnom divljači moraju imati psa osposobljenog za praćenje krvnog traga ili krvosijednika s položenim radnim ispitom.")

Hrvatski kinološki savez je od početka sudjelovao u izradi Pravilnika o pasminama, broju i načinu korištenja lovačkih pasa za lov kao i njegovom uspješnom provođenju. S dijelom izmjena Pravilnika koje su ugrađene u trenutno važeću verziju Pravilnika nismo sa stručne strane bili suglasni, jer je činjenica da za pojedine vrste uporabe pasa ispit prirođenih osobina ne može pružiti sve ono stoje potrebno za uspješno korištenje psa u lovu. Dva su primjera koja zorno prikazuju nelogičnost važećeg Pravilnika, pri ćemu ispit prirođenih osobinama goniče koji s disciplinama traženim u njemu ne može biti dovoljan za uporabljivost u lovu na divlju svinju, jer na samom ispitu prirođenih osobina pas uopće ne dolazi u kontakt s divljom svinjom.

Drugi primjer je ispit prirođenih osobina ptičara, potreban za korištenje u uzgoju, koji je u svakom slučaju zbog nedostatka discipline donošenja(aport) kao osnovnog načina zaštite divljači kojem svi težimo, nedostatan za korištenje u praktičnom lovu. U skladu s tim dostavljen je i prijedlog izmjena članka 15. Pravilnika po pasminskim skupinama na koji nikada nismo dobili odgovor.

Kinološki suci Hrvatskog kinološkog saveza su od stupanja Pravilnika na snagu izdali preko 5000 uvjerenja o lovnoj uporabljivosti. Sva ona su arhivi- rana i unesena u posebno izrađen računalni program u tu svrhu. U opisu posla jedne od djelatnica je da je trećina radnog vremena predviđena za poslove evidencije vezane uz izdavanje uvjerenja o lovnoj uporabljivosti, tako da ova javna ovlast iziskuje dodatno vrijeme kako osoba profesionalno zaposlenih u Hrvatskom kinološkom savezu tako i kinoloških stručnjaka koji javnu ovlast obavljaju na kinološkim manifestcijama. Nažalost, zadnja sredstva koja su dobivena za provođenje ove ovlasti su sredstva koja su od tadašnjeg Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva doznačena 2006. godine.

Mada znamo da Vam je dobro poznato tko je i cime se Hrvatski kinološki savez bavi, navesti ću par podataka. U posljednjih dvadesetak godina od osamostaljenja i odvajanja Hrvatskog kinološkog saveza od Jugoslavenskog kinološkog saveza učinjeni su veliki rezultati kako u zemlji tako i na međunarodnom planu. Posebno napominjemo dugotrajnu borbu za priznanje hrvatskih samorodnih pasmina pasa koja je rezultirala da danas Republika Hrvatska ima pri Međunarodnoj kinološkoj federaciji ( FCI) šest hrvatskih autohtonih pasmina - hrvatski ovčar, posavski gonič, istarski gonič kratke dlake, istarski gonič oštre dlake, dalmatinski pas i najnovije nam priznata pasmina tornjak.

Kolika je aktivnost Hrvatskog kinološkog saveza potvrđuju i sljedeći podaci:

  • Hrvatski kinološki savez vodi sve potrebne evidencije o čistokrvnim psima;
  • Hrvatski kinološki savez vodi rodovnu knjigu, odnosno matične podatke već 50 godina, s posebnim podacima o autohtonim pasminama;
  • Hrvatski kinološki savez vodi evidenciju o izdanim rodovnicama (s ocjenom oblika i rada);
  • U Hrvatskoj se godišnje ocjeni i pusti u daljnji uzgoj preko 10.000 štenaca;
  • Hrvatski kinološki savez objedinjuje rad preko 120 kinoloških udruga;
  • Hrvatski kinološki savez sam organizira i provede preko 500 kinoloških manifestacija godišnje za lovne pasmine pasa;
  • Hrvatski kinološki savez organizirao je do sada četiri (4) Svjetska prvenstva u radu lovačkih pasa i Svjetska prvenstva lova "Sv. Hubert".
  • Hrvatski kinološki savez jedina je zemlja s prostora bivše Jugoslavije koje je organiziralo Europsku izložbu pasa kojoj je i Vaše Ministarstvo bilo pokrovitelj
  • Hrvatski kinološki savez uz javnu ovlast o izdavanju uvjerenja o lovnoj uporabljivosti jednako tako ima i od ministarstva dobivenu javnu ovlast provođenja Pravilnika o opasnim psima
  • Hrvatski kinološki savez je preko svojih predstavnika redovito uključen u povjerenstva za izrade svih Pravilnika koja donose različita ministarstva ili gradovi a po bilo kojim pitanjima vezanim direktno ili indirektno uz pse.

Uz sve to treba napomenuti činjenicu da je Hrvatski kinološki savez u Republici Hrvatskoj jedini priznat od Međunarodne kinološke federacije ( FCI) i kao takav jedini ovlašten da vodi brigu o svim pitanjima vezanim uz kinologiju. Osim toga Međunarodna kinološka federacija ( FCI) u skladu sa svojim statutom priznaje iz svake zemlje samo jednu krovnu kinološku organizaciju koja objedinjuje sve pasmine pasa to jest kako lovne tako i športske, ukupno njih 356. Hrvatski kinološki savez je jedini ovlašten za izdavanje rodovnica, različitih certifikata kao i organizaciju bilo kakve vrste kinoloških manifestacija uključujući i ispite iz oblasti lovne radne kinologije. Kao takav jedini ima mogućnost predstavljanja Republike Hrvatske u zemlji i inozemstvu po pitanju cjelokupne kinologije pa tako i po pitanju lovačkih pasa, odnosno svim pitanjima vezanim uz njihov uzgoj te različite vrste njihovog ocjenjivanja.

 Kinološki suci hrvatskog kinološkog saveza mogu suditi isključivo po prethodnom odobrenju i na manifestacijama koje su unaprijed odobrene od HKS-a. Isključivo ocjene i rezultati ostvareni na taj način i po zato propisanoj proceduri važeće su i kao takve ih je moguće unositi u rodovnicu ili bilo koju ispravu. Svaka odluka koja bi išla protiv ovoga, mogla bi u međunarodnim kinološkim razmjerima imati dalekosežne pa i katastrofalne posljedice po kinologiju Republike Hrvatske u budućnosti. Izazvala bi krajnje negativan učinak na vjerodostojnost rodovnica, cjelovit uzgoj na području Republike Hrvatske kao i rezultate ostvarene na bilo kojoj vrsti manifestacija bez obzira radi li se o manifestacijama ocjene oblika ili bilo kakvog rada. Republika Hrvatska bi ukoliko bi ovakav prijedlog prošao bila jedina zemlja u kojoj bi se to radilo na takav način, te bi u kinološkom smislu postala izolirana od ostatka svijeta, jer se rezultati i rodovnice na takav način ostvarenih ispita ne bi priznavao nigdje u svijetu.


Na završetku ovog nadam se ne predugog dopisa željeli bismo napomenuti da iznimno cijenimo Vaše dosadašnje pozitivne napore na unapređenju lovstva i lovne kinologije te da ovaj dopis shvatite kao dopis kojem je cilj isključivo boljitak hrvatskog lovstva i sveukupne kinologije u Republici Hrvatskoj.

S poštovanjem, Predsjednik HKS-a Damir Skok, dr.vet.med.

 

Pročitano 2751 puta
K2 Items

-

HELIA S 42 300x250px CRO
fanzoj lovac info
rusan lovac info
ritosa lovac info
hunting el range
ma ra lovac infp