Leteće "gljive"

Napisao  Utorak, 20 Studeni 2007 09:57

U svijetu lovačkog streljiva za puške užlijebljenih cijevi sve se više spominju savršene "gljive",  naravno, radi se zapravo o zrnima koji pri ekspanziji poprimaju oblik gljive.Takva  zrna proizvode sve tvrtke, ali neka su bolja neka lošija.

 

Nekoliko je parametara koje zrno mora zadovoljiti da bi postalo poznato među lovcima diljem svijeta. Ukratko, od zrna se traži da prilikom udara u tijelo divljači  poprimi oblik gljive, zadrži sto veću početnu masu te da penetrira što dublje u divljač.

Međutim, neki su otišli i korak dalje od toga. S obzirom da se svijet zagađuje sve više i opstanak života na Zemlji se ugrožava, industrija nastoji napraviti ekološki prihvatljive proizvode,  isto to se nastoji postići i u svijetu streljiva za lov. U mnogim zemljama olovna sačma je zabranjena potpuno ili djelomično. U nekim zemljama se nastoji primijeniti isti zakon i za karabinsko streljivo. Zasad su ekološki prihvatljiva zrna rijetka i uglavnom su to monolitna zrna bez olovnih dijelova u sebi, a najpoznatiji je Barnes koji nije jedini.

Jedna od tvornica koja nudi ekološki prihvatljivo zrno je i finska Lapua. Ta zrna nazvana su Naturalis te kao i sve iz Lapue postiže odlične rezultate u praksi. U ovom tekstu osvrnuti ću se na zrna Naturalis i Mega u kalibru 30-06.

 

Naturalis

naturalis_n508_cut

Naturalis zrno sam spomenuo u jednom od ranijih članaka o monolitnim zrnima. Ovo zrno je potpuno izrađeno od legure bakra s tim da  mu je vrh šupalj. U šupljinu je postavljen polykarbonatni vrh slično ballistic tip zrnima. Taj sintetički vrh pomaže da se zrno što prije rastvori pri udaru u cilj stvarajući dvostruki promjer od samog zrna. Prema tvorničkim podacima zrno poprima oblik gljive već nakon 20-35mm ulaska u tijelo divljači što je prilično brže nego kod fail safe ili barnes zrna. Pri pogotku zrno zadržava skoro uvijek 100% početne mase, a sam vrh pri ekspanziji ne pravi krakove, latice ili roščiće već poprima oblik gljive slično zrnima s olovnom jezgrom. Iako se razlikuje od barnes ili fail safe po načinu ekspanzije efekt kod pogođene divljaci je jako sličan. Prilikom pogotka zrno proizvodi jaki udarni šok, duboku penetraciju uz najčešće izlaznu ranu te minimalno uništavanje mesa. Pri pogodcima sa ballistic tip zrnima u lopaticu oštećenja su prevelika i kod divljači manje bio mase obje lopatice su najčešće uništene, međutim sa Naturalis zrnom to nije bio takav slučaj. U 99% slučajeva pri odstrjelu jelenske divljači, divljih svinja, losa ili medvjeda zrno je zadržalo 99% od početne mase, penetracija u 95% slučajeva bila je sa izlaznom ranom uz obilan krvni trag. Isto tako Naturalis zrno otvorilo se uvijek na vrijeme i pri pogodcima u prsni kos stvarajući veliko oštećenje krvnih žila, srca i pluća uz malu izlaznu ranu s minimalnim oštećenjem mesa, kosti mu nisu prepreka niti ga pogodak u meko sprječava da se rastvori.

Iako Naturalis ima "samo" 170 graina ili  11g oblikom je veličine poput 200 graina ili 13g Mega zrna. To je iz razloga sto nema olova, a sama legura bakra je prilično lakša od zrna koje sadrže olovo. Mnoge manja masa zrna zavarava ali monolitna zrna poput Naturalisa  i sl. vrijede kao mnogo teža zrna sa olovnom jezgrom. Zapravo šok koji učini Naturalis od 11.g isti je poput onoga kojeg cine 13g zrna tipa Mega ili Oryx s time da Naturalis ima mnogo veću probojnost. Stražnji dio zrna je djelomično zaobljen (eng. boat tailed) što mu povećava balistička svojstva mada sam vrh neće osvojiti nagradu za najbolji balistički koeficijent. Za potrebe lova ovo zrno je dovoljno precizno za pucanje do 400m i uz brzinu od 830 m/s ima energije dovoljno za sve. Prema Lapui zrno je imalo Vo 830 m/s  ali pri mjerenju kronografom prosječna brzina je bila Vo 839m/s.

.243 Win. (6,16x51) Naturalis

6,5x55 Swedish Naturalis

.308 Win. (7,62x51) Naturalis LR

.30-06 Naturalis LR

.300 Win. Mag. Naturalis+Naturalis LR

.338 Lapua Magnum Naturalis LR

9,3x62 Naturalis+Naturalis LR

Na lovcu je da se odluči koliko želi biti ekološki raspoložen ali korištenjem ovog streljiva dobiva se jako moćno i efektivno zrno. Sigurno da to povećava i cijenu ali uspoređujući sa cijenama RWS-a nije ništa skuplje ,a dobiva se više.

 Nažalost zbog skupe proizvodnje Naturalis se zasada proizvodi u 243 Win, 6.5x55, 308 Win, 30-06, 300 Win mag, 338 Lapua magnum i 9.3x62 mm. Sreća je da se zrno može kupiti i posebno pa tako da oni koji pune streljivo ručno mogu si pomoći.

 

Mega

mega_e415_cut Unatoč Naturalisu Lapua proizvodi i tradicionalna zrna za lov. Mega je naizgled tradicionalno zrno olovne jezgre i mekog ravnog vrha . Dno zrna je ravno sa tek malim zaobljenjem. Balistički koeficijent nije toliko povoljan ali za odstrjel do 200m preciznost je jako dobra. Tokom nekoliko godina Mega se pokazala izvrsnim izborom za svu evropsku divljač mada je najbolje rezultate dala pri odstrjelu jelenske divljaci u mnogim kalibrima. 13g Mega zrno je jako dobar izbor za lov divljih svinja pogonom ili sa čeke s tim da se gađa zona (srce -pluća) ukoliko se može. U pogonima se dokazala kao zrno koje nije osjetljivo na prepreke kao neka slična zrna. Zrno mega je najsličnije zrnu Oryx mada je pokazalo nešto bolji učinak pri odstrjelu divljih svinja. Mega koristi tehnologiju mehaničkog povezivanja jezgre s košuljicom tako da do odvajanja  pri pogodcima u kost zrno ostaje cijelo zadržavajući masu do 97% najčešće. Penetracija je jako dobra i prijenos energije odličan sto samo pojačava ukupan dojam ovog zrna . Iako mekša od naturalisa jelenska divljač i divlje svinje razliku nisu primijetile. Brzina u 30-06 sa 13g zrnom bila je oko 772 m/s dok sa zrnom 12g u 300 WM 825 preko kronografa. Eo za 30-06 iznosila je 3874 J dok za 300 WM 4083J mada su svi podaci u Lapuinim tablicama tek zanemarivo veći.

Mega sa proizvodi za slijedeće kalibre: 6.5x55, 308 Win, 7.62x54R, 30-06, 300 WM, 9.3x62 i 9.3x74mm R. Zrna . se mogu kupiti i odvojeno za one koji pune streljivo ručno.

6,5x55 SE

.308 Win. (7,62x51)

7,62x53R/54R

.30-06

.300 Win. Mag.

9,3x62

9,3x74R

Kod Naturalisa mi se svidjelo da je streljivo pakirano u male kutije po 5 kom. što je mnogo praktičnije od kutija sa 20 kom. Za  30-06 Mega dolazi u kutijama po 20 kom., dok  u 300 WM pakiranju sadrži samo 10 metaka što je također praktično.

Za lov u Hrvatskoj oba zrna su odlična mada Naturalis je bolji. Isto tako za manje kalibre do 7.62 naturalis je bolji izbor jer Mega daje svoj potencijal sa 12 ili 13g. Ovo se odnosi isključivo za lov divljih svinja dok za jelensku divljač oba su izvrsna u svim elaboracijama. Mega nije zrno za gađanje u lopaticu,posebno kod teških i velikih veprova ali kod naturalisa mjesto pogotka ne igra veliku ulogu.

 

Autor: Tomo Svetić 

Zadnja izmjena Nedjelja, 27 Prosinac 2015 23:15
K2 Items

PROMOCIJE

NL Pure 32 300x250ani CRO
fanzoj-lovac-info.jpg
lovac kuhada reklama banner veliki2023