151

anketiranih

323

anketiranih

Upotrebljavate li noćne optike?

Kategorija Lov, autor Kuhada 3 years ago.

794

anketiranih

Zašto idete u lov?

Kategorija Lov, autor Dina 4 years ago.

527

anketiranih

Što nosite od čizama?

Kategorija Lov, autor Kuhada 4 years ago.

302

anketiranih

Koju skupinu končanica preferirate?

Kategorija Lov, autor Kuhada 4 years ago.

209

anketiranih

118

anketiranih

Posjećujete li Lovačke sajmove?

Kategorija Lov, autor Kuhada 4 years ago.

166

anketiranih

342

anketiranih

Moj omiljeni gonič

Kategorija Lov, autor Kuhada 5 years ago.

414

anketiranih

Moj omiljeni ptičar

Kategorija Lov, autor Kuhada 5 years ago.

392

anketiranih

Najradije lovim divljač

Kategorija Lov, autor Kuhada 5 years ago.