152

anketiranih

332

anketiranih

Upotrebljavate li noćne optike?

Kategorija Lov, autor Kuhada 3 years ago.

804

anketiranih

Zašto idete u lov?

Kategorija Lov, autor Dina 4 years ago.

529

anketiranih

Što nosite od čizama?

Kategorija Lov, autor Kuhada 4 years ago.

304

anketiranih

Koju skupinu končanica preferirate?

Kategorija Lov, autor Kuhada 4 years ago.

214

anketiranih

119

anketiranih

Posjećujete li Lovačke sajmove?

Kategorija Lov, autor Kuhada 4 years ago.

168

anketiranih

346

anketiranih

Moj omiljeni gonič

Kategorija Lov, autor Kuhada 5 years ago.

415

anketiranih

Moj omiljeni ptičar

Kategorija Lov, autor Kuhada 5 years ago.

397

anketiranih

Najradije lovim divljač

Kategorija Lov, autor Kuhada 5 years ago.