151

anketiranih

300

anketiranih

Upotrebljavate li noćne optike?

Kategorija Lov, autor Kuhada 2 years ago.

785

anketiranih

Zašto idete u lov?

Kategorija Lov, autor Dina 3 years ago.

521

anketiranih

Što nosite od čizama?

Kategorija Lov, autor Kuhada 3 years ago.

300

anketiranih

Koju skupinu končanica preferirate?

Kategorija Lov, autor Kuhada 3 years ago.

204

anketiranih

116

anketiranih

Posjećujete li Lovačke sajmove?

Kategorija Lov, autor Kuhada 4 years ago.

160

anketiranih

336

anketiranih

Moj omiljeni gonič

Kategorija Lov, autor Kuhada 4 years ago.

408

anketiranih

Moj omiljeni ptičar

Kategorija Lov, autor Kuhada 4 years ago.

385

anketiranih

Najradije lovim divljač

Kategorija Lov, autor Kuhada 4 years ago.