163

anketiranih

378

anketiranih

Upotrebljavate li noćne optike?

Kategorija Lov, autor Kuhada 5 years ago.

868

anketiranih

Zašto idete u lov?

Kategorija Lov, autor Dina 5 years ago.

546

anketiranih

Što nosite od čizama?

Kategorija Lov, autor Kuhada 6 years ago.

319

anketiranih

Koju skupinu končanica preferirate?

Kategorija Lov, autor Kuhada 6 years ago.

228

anketiranih

124

anketiranih

Posjećujete li Lovačke sajmove?

Kategorija Lov, autor Kuhada 6 years ago.

177

anketiranih

357

anketiranih

Moj omiljeni gonič

Kategorija Lov, autor Kuhada 6 years ago.

430

anketiranih

Moj omiljeni ptičar

Kategorija Lov, autor Kuhada 6 years ago.

412

anketiranih

Najradije lovim divljač

Kategorija Lov, autor Kuhada 6 years ago.