151

anketiranih

308

anketiranih

Upotrebljavate li noćne optike?

Kategorija Lov, autor Kuhada 3 years ago.

788

anketiranih

Zašto idete u lov?

Kategorija Lov, autor Dina 3 years ago.

525

anketiranih

Što nosite od čizama?

Kategorija Lov, autor Kuhada 4 years ago.

301

anketiranih

Koju skupinu končanica preferirate?

Kategorija Lov, autor Kuhada 4 years ago.

205

anketiranih

116

anketiranih

Posjećujete li Lovačke sajmove?

Kategorija Lov, autor Kuhada 4 years ago.

163

anketiranih

338

anketiranih

Moj omiljeni gonič

Kategorija Lov, autor Kuhada 4 years ago.

408

anketiranih

Moj omiljeni ptičar

Kategorija Lov, autor Kuhada 4 years ago.

388

anketiranih

Najradije lovim divljač

Kategorija Lov, autor Kuhada 4 years ago.