151

anketiranih

316

anketiranih

Upotrebljavate li noćne optike?

Kategorija Lov, autor Kuhada 3 years ago.

792

anketiranih

Zašto idete u lov?

Kategorija Lov, autor Dina 3 years ago.

526

anketiranih

Što nosite od čizama?

Kategorija Lov, autor Kuhada 4 years ago.

301

anketiranih

Koju skupinu končanica preferirate?

Kategorija Lov, autor Kuhada 4 years ago.

207

anketiranih

117

anketiranih

Posjećujete li Lovačke sajmove?

Kategorija Lov, autor Kuhada 4 years ago.

163

anketiranih

340

anketiranih

Moj omiljeni gonič

Kategorija Lov, autor Kuhada 4 years ago.

410

anketiranih

Moj omiljeni ptičar

Kategorija Lov, autor Kuhada 4 years ago.

389

anketiranih

Najradije lovim divljač

Kategorija Lov, autor Kuhada 4 years ago.