165

anketiranih

385

anketiranih

Upotrebljavate li noćne optike?

Kategorija Lov, autor Kuhada 5 years ago.

880

anketiranih

Zašto idete u lov?

Kategorija Lov, autor Dina 6 years ago.

551

anketiranih

Što nosite od čizama?

Kategorija Lov, autor Kuhada 6 years ago.

323

anketiranih

Koju skupinu končanica preferirate?

Kategorija Lov, autor Kuhada 6 years ago.

229

anketiranih

124

anketiranih

Posjećujete li Lovačke sajmove?

Kategorija Lov, autor Kuhada 6 years ago.

180

anketiranih

358

anketiranih

Moj omiljeni gonič

Kategorija Lov, autor Kuhada 7 years ago.

431

anketiranih

Moj omiljeni ptičar

Kategorija Lov, autor Kuhada 7 years ago.

415

anketiranih

Najradije lovim divljač

Kategorija Lov, autor Kuhada 7 years ago.