158

anketiranih

360

anketiranih

Upotrebljavate li noćne optike?

Kategorija Lov, autor Kuhada 4 years ago.

835

anketiranih

Zašto idete u lov?

Kategorija Lov, autor Dina 5 years ago.

537

anketiranih

Što nosite od čizama?

Kategorija Lov, autor Kuhada 5 years ago.

314

anketiranih

Koju skupinu končanica preferirate?

Kategorija Lov, autor Kuhada 5 years ago.

224

anketiranih

120

anketiranih

Posjećujete li Lovačke sajmove?

Kategorija Lov, autor Kuhada 5 years ago.

172

anketiranih

353

anketiranih

Moj omiljeni gonič

Kategorija Lov, autor Kuhada 5 years ago.

424

anketiranih

Moj omiljeni ptičar

Kategorija Lov, autor Kuhada 5 years ago.

405

anketiranih

Najradije lovim divljač

Kategorija Lov, autor Kuhada 5 years ago.