Posjećujete li Lovačke sajmove?

Kategorija Lov, autor Kuhada 4 years ago. 114 anketirani(s) registered 116 vote(s) na ovoj anketi. Zadnje glasovanje one month ago.
18.97%
26.72%
14.66%
3.45%
0.86%
8.62%
10.34%
12.07%
/web-portal-lovac/ankete-lovac-info.html /web-portal-lovac/ankete-lovac-info/vote/6-posjecujete-li-lovacke-sajmove.html [{"id":"64","title":"Ne","votes":"22","pct":"18.97","type":"x","order":"1","resources":[]},{"id":"65","title":"Vara\u017edin","votes":"31","pct":"26.72","type":"x","order":"2","resources":[]},{"id":"66","title":"Osijek","votes":"17","pct":"14.66","type":"x","order":"3","resources":[]},{"id":"67","title":"Bjelovar","votes":"4","pct":"3.45","type":"x","order":"4","resources":[]},{"id":"68","title":"Rijeka","votes":"1","pct":"0.86","type":"x","order":"5","resources":[]},{"id":"69","title":"Vi\u0161e doma\u0107ih sajmova","votes":"10","pct":"8.62","type":"x","order":"6","resources":[]},{"id":"70","title":"Samo inozemne sajmove","votes":"12","pct":"10.34","type":"x","order":"7","resources":[]},{"id":"71","title":"I doma\u0107e i inozemne","votes":"14","pct":"12.07","type":"x","order":"8","resources":[]}] ["#927b51","#a89166","#80c31c","#bcdd5a","#ff7900","#fbb36b"] 650 350 Nije izabran odgovor. molimo pokušajte ponovno.