Lovačko društvo "Tetrijeb" Gerovo

Napisao  Utorak, 29 Srpanj 2008 17:15

ld_tetrijeb_gerovo_130Na području Gerova djeluje lovačko društvo Tetrijeb koje se brine o divljači na tom području. Lovište (Županijsko lovište VIII/111 Kupički vrh) zauzima prostor oko naselja Gerova i Plešce u Primorsko - goranskoj županiji.

Široki dlan gerovske udoline, opkoljen vijencem visokih brda i gustih šuma, podario je život Gerovu, Gerovskom Kraju, Malom Lugu, Smrečju i Vodama. Gerovo je središnje mjesto. Ono je jedno od najstarijih mjesta u Gorskom kotaru.

 

Županijsko lovište VIII/111 - Kupički vrh

Lovište zauzima prostor oko naselja Gerova i Plešce.

U visinskom smislu lovište se nalazi na nadmorskim visinama od 300 do 1 500 m/nm. Šumovitost ovog lovišta je vrlo visoka. Niz manjih ili većih enklava pripada travnjačkim formacijama, ali i poljoprivrednim zemljištima.

Lovište je bogato nekolicinom manjih stalnih i povremenih vodotoka, pa divljač ne oskudijeva vodom. Cestovna mreža nije osobite gustoće. Glavne prometnice su Željezna vrata - Gerovo - Tršće, te Osilnica - Čabar koja se pruža dolinom rijeke Čabranke.

Površina lovišta: 4 636 ha, od čega je lovna površina 4 286 ha.

U lovištu obitavaju smeđi medvjed, jelen obični, srna, divlja svinja, lisica, jazavac, divlja mačka, ris, divlja patka, golub grivnjaš, šojka kreštalica i šljuke pri seobi. Zapaža se i prisutnost vuka.

Lovište je opremljeno slijedećim objektima:

 •   jedna lovačka kuća 
 •   19 visokih zatvorenih čeka
 •   22 otvorene čeke
 •   2 mečilišta
 •   16 hranilišta
 •   30 km lovačkih staza.

Za komercijalni lov lovozakupnik nudi:

 •   jednog medvjeda
 •   3 jelena
 •   5 srnjaka
 •   4 divlje svinje
 •   sav odstrijelni kontigent šljuka.

U lovištu je odstrijeljena divljač čiji su najjače ocijenjeni trofeji: jelen obični 192, srnjak 105.10, divlja svinja 115.11 i smeđi medvjed 386 CIC točaka.

Osoba za kontakt:   
predsjednik LD Terrijeb Gerovo:

Branko Kovač,dipl.ing.

Zamost 3. HR-51303 PLEŠCE,  051 825 197, Mob:099 3485 635 

Za smještaj gosti mogu koristiti kapacitete u Gerovu i Plešcima koji pored smještaja nude i domaću prirodnu hranu.

Ljubitelji prirodnih ljepota mogu prošetati turističkom stazom prema izvoru Kupe ili se popeti na vidikovce Sveta gora, Obli vrh i Crne stijene.

Značajna religijska pučka manifestacija je proštenje na Svetoj gori za vrijeme rujanskih dana Grada Čabra.

Izvor: WEB STRANICA GRAD ČABAR

gerovo
OPIS GRANICE LOVIŠTA:
Najsjevernija točka je kod Šopati (granica sa lovištem broj 12 »Crna Gora«), te ide na jug rijekom Čabrankom do mosta preko rijeke Cabranke kod Osilnice. Od te točke granica ide putem do ispod sela Živci u smjeru juga, te dalje putem do asfaltirane ceste za selo Podgrič. Na kraju sela nastavlja u smjeru zapada i šumskom vlakom se spušta u Kuplen jarak, te preko Kuplen jarka zaobilazeći odjel 18b Gospodarske jedinice Sušica i dalje preko Lazarskih Laži i Končevog kraja putem do sela Laži, gdje se u smjeru juga diže na cestu Hrib-Konjci i preko kote Konjčev vrh dalje na zapad granicom odjela (odsjeka) 21b, 21a, 22, 23 Gospodarske jedinice Sušica uključujući ih, te granicama odjela !)/8 i 7/8 Gospodarske jedinice Vršice izlazi na cestu Žljebi-Kupički vrh. Granica nastavlja tom cestom na Željezna vrata. Od Željeznih vrata produžuje cestom do Gerova. Sjeveroistočnom granicom državnog lovišta VIII/22, do tromeđe lovišta VIII/22, VIII/21 i Županijskog lovišta Kupički vrh. Od tuda ide smjerom istoka cestom do naselja Sokoli. Skreće u smjeru sjeverozapada ide cestom preko naselja Selo, naselje Tršće i dalje cestom do Kraljevog vrha. Od Kraljevog vrha ide u smjeru sjevera granicom katastarskih općina Plešce i Čabar, ispod trigonometra 820 na Klukov vrh i dalje do Šopati na rijeci Čabranki koja je ishodišna točka lovišta.«
 
DIVLJAČ U LOVIŠTU
Vrsta divljači Kapacitet lovišta Sadašnji broj Godišnji plan odstrijela
g  r  l  a
Smeđi medvjed 5 8 1
Jelen obični 40 59 10
Srna 150 179 35
Divlja svinja 20 70 15
Zadnja izmjena Srijeda, 22 Veljača 2012 13:58
K2 Items