Sveti Hubert dogodine u Kninu?

Utorak, 19 Prosinac 2017 10:47

Redovna Skupština lovačkog saveza Šibensko-kninske županije održana je 15. prosinca 2017. godine u ugodnom ambijentu restorana „Atrium“ u Lozovcu.

Pošto je komisija utvrdila da postoji i više nego dovoljan broj članova kako bi se moglo nastaviti s radom Skupštine predsjednik Saveza pozdravio je sve nazočne i predložio članove za tijela koja su potrebna da sve bude prema poslovniku, kao i dnevni red, a što su svi nazočni jednoglasno prihvatili.

Članarina Lovačkog saveza Šibensko-kninske županije i dalje će ostati 100,00 kuna i među najmanjim je članarinama na nivou cijele države, ali kako smo do sada mogli „izdržati“ nećemo opterećivati naše članove s novim nametima, uz smiješak je naglasio predsjednik saveza Nedjeljko Dujić, te dodao ako treba da će se za potrebe saveza troškovi pokriti određenim donacijama.

 

Pošto su svi članovi dobili u materijalima za skupštinu sve obrazloženo za sve točke dnevnog reda, nije bilo nikakvih pitanja te je jednoglasno prihvaćen i financijski plan za 2018. godinu.

U programu rada za slijedeću godinu uz sve uobičajene radnje za 2018. Lovački savez Šibensko-kninske županije će se kandidirati za domaćina u proslavi „Sv. Huberta“.

Predradnje su već sve obavljene i svi relevantni čimbenici da proslava uspije su dali svoj pristanak. Grad koji će biti predložen za domaćina je Knin.

 

Župan Goran Pauk je spreman podržati ta događanja kao i lokalna uprava. Mislim da Knin ima sve uvjete da se u njemu održi proslava. Imamo crkvu u koju može stati mnogo ljudi, sportsku dvoranu u koju bi se napravio domjenak, parking osiguran za sve autobuse i druga sredstva kojima će stići članovi.

U razgovoru s predstavnicima crkve i policijske uprave također nije bilo nikakvih problema i svi objeručke prihvaćaju ideju, pa mogu tvrditi da imamo jako dobar prijedlog s kojim ćemo ići prema HLS-u.

 

Ponovno će se održati već tradicionalni lovački bal, a između dva termina koja su moguća odabran je 23. ožujka 2018. godine. Pod točkom razno predsjednik je upoznao članove o novinama koje se tiču lovaca prema novom Zakonu o lovstvu.

Inicijativa je da se prilikom osiguranja automobila za par kuna poveća premija i skine odgovornost s lovačkih društava za naknade štete, a isti tako da se produži trajanje važenja liječničkog pregleda čije pitanje bi trebalo biti regulirano Zakonom o registraciji oružja građana.
Druženje članova se nastavilo uz prigodnu zakusku povodom blagdana.

 

Joško Erceg
Zadnja izmjena Utorak, 19 Prosinac 2017 11:33