Novi broj časopisa Glas lova i ribolova, za ožujak na kioscima!

Utorak, 10 Ožujak 2015 09:39

Potražite na kioscima novi broj časopisa Glas lova i ribolova u nakladi Glasa Slavonije.

Mladan Vidović o lovačkim udrugama i PDV-u

Srijeda, 28 Siječanj 2015 14:27

U ponedjeljak, 26. siječnja, objavili smo tekst Mladana Vidovića, stručnjaka za lovno pravo, o obračunavanju PDV-a na tržišnu vrijednost divljači. Jedan naš čitatelj javio se s pitanjem da li se to odnosi na sve lovačke udruge ili samo one koje se nalaze u sustavu PDV-a.

Pitanje smo proslijedili gospodinu Vidoviću te dobili slijedeći odgovor, na kojem mu se srdačno zahvaljujemo:

Kleveta ima svoju cijenu

Subota, 31 Siječanj 2015 08:49

Županijski sud u Varaždinu odbacio tužbu lovca iz Hodošana protiv Lovačke Udruge Fazan: udruga je isključila u zakonitom postupku člana koji ju je klevetao, a kako je dobila spor, preostaje joj naknada neimovinske štete, što ovisi o težii povrede časti i ugleda.

Porezni udar – lovci u stečaju?

Ponedjeljak, 26 Siječanj 2015 08:25

Ovlaštenik prava lova dužan je utvrditi tržišnu vrijednost odstrijeljene divljači i za lovce, svoje članove (!) i na nju obračunati PDV (25%), što će lovačkim asocijacijama izazvati ogromne financijske poteškoće.

Presuda u Splitu: kriv je i vozač!

Ponedjeljak, 12 Siječanj 2015 01:34

Sud je ustvrdio da je vozač dužan s pažnjom pratiti kretanje divljači u zaštićenom pojasu javne ceste i, kada je uoči, da automobil prilagodi uvjetima na cesti, računajući kako divljač uvijek može istrčati pred automobil.

Novi broj časopisa Glas lova i ribolova, za siječanj, na kioscima!

Ponedjeljak, 05 Siječanj 2015 17:32

Od petka potražite novi broj časopisa Glas lova i ribolova u nakladi Glasa Slavonije.

Koncesije na stol, molim!

Petak, 02 Siječanj 2015 00:51

Prijevara s čeke - šepavi ugovori o koncesiji državnih lovišta idu na ruku koncesionarima. Ministarstvo poljoprivrede trebalo bi javno obja­viti kako se i koliko obavilo nadzora nad koncesionarima, znajući da nije važna godišnja naknada nego i ulaganja u program razvoja lovnoga gos­podarenja na rok od 30 godina.

Pravda je zadovoljena kada se vrati oružje

Ponedjeljak, 29 Prosinac 2014 06:46

Čim je lovac pravomoćno oslobođen u kazne­nom ili prekršajnom postupku, policija mu pušku mora vratiti i nema zapreke da i dalje ima pravo na njezino držanje i nošenje.

Nezakoniti i nedopušteni lov nisu isto

Utorak, 16 Prosinac 2014 10:05

Nedostatak stručnjaka kod ovlaštenika prava lova često rezultira štetnim posljedica­ma za samog ovlaštenika.

Lovci pred sudom u nepovoljnom položaju

Utorak, 09 Prosinac 2014 08:27

Ovlaštenici prava lova u Repu­blici Hrvatskoj žrtva su nerada i nestručnosti općinskih, župa­nijskih sudova i Vrhovnog suda Republike Hrvatske a što ćemo dokumentirati i dokazati pre­sudama Općinskog suda u Za­dru i Županijskog suda u Za­dru.

Stranica 1 od 2
K2 Items

PROMOCIJE

NL Pure 32 300x250ani CRO
fanzoj-lovac-info.jpg
lovac kuhada reklama banner veliki2023