Ponuda lovnih agencija (34)

PAKET - SAFARI 7 DANA LOVA NA BIVOLA UKLJUČUJUĆI TROFEJ - USD 11.899,00 
Namibija - Safari paket - 5 dana lova 8 trofeja
ZAMBIJA – Lower Lupande PAKET - SAFARI 7 DANA LOVA NA BIVOLA UKLJUČUJUĆI TROFEJ
Kako mi se javljaju brojni lovci sa pitanjima na temu lova u Africi i kako mi je teško svima pojedinačno odgovarati, odlučio sam napisati članak koji bi našim prosječnim lovcima koliko- toliko približio lov za koji se sasvim pogrešno smatra…
Stranica 4 od 4