Edukacija : u svim odjeljenjima Splitskoga „Huberta“ započeo „plavi“ Eu program školovanja lovaca, lovočuvara i ocjenjivača lovačkih trofeja

Napisao  Četvrtak, 12 Rujan 2013 01:49

UČILISTE HUBERT - U  županijskim središtima Hrvatske započelo je izvođenje programa nastave u školskoj 2013. / 2014. godini  splitskoga Pučkog otvorenog učilišta „Hubert“ za zvanje lovca, lovočuvara i ocjenjivača lovačkih trofeja. 

Veoma je značajno istaknuti da je na diplomama PUO „Hubert“ po prvi puta ove školske  godine istaknut plavi znak   Europske unije. Naime, ovogodišnja generacija polaznika, budućih lovaca prva  koja će se školovati i položiti lovački ispit kao lovci Europske unije. 

UČILISTE HUBERT - EDUKACIJA : U SVIM ODJELJENJIMA SPLITSKOGA  „HUBERTA“  ZAPOČEO „PLAVI“  EU PROGRAM  ŠKOLOVANJA LOVACA,  LOVOČUVARA I OCJENJIVAČA LOVAČKIH TROFEJA

U  županijskim središtima Hrvatske započelo je izvođenje programa nastave u školskoj 2013. / 2014. godini  splitskoga Pučkog otvorenog učilišta „Hubert“ za zvanje lovca, lovočuvara i ocjenjivača lovačkih trofeja. 
Veoma je značajno istaknuti da je na diplomama PUO „Hubert“ po prvi puta ove školske  godine istaknut plavi znak   Europske unije. Naime, ovogodišnja generacija polaznika, budućih lovaca prva  koja će se školovati i položiti lovački ispit kao lovci Europske unije. 
Zbog toga im je pripremljeno dodatno „ plavo“ gradivo, pored uobičajenog , predviđenog programom nastave, kojega će im predstaviti  eminentni profesori i znanstvenici sa zagrebačkog Sveučilišta.

Ovime je splitski „Hubert“ želio obilježiti i svojevrsni jubilej – 15. obljetnicu utemeljenja i uspješnog rada, u čijim su klupama mnogi lovci, lovočuvari i ocjenjivači lovačkih trofeja ostvarili svoje zvanje u proteklom razdoblju.
Godišnjim planom i programom  izvođenja nastave  obuhvaćeni su sadržaj, oblici izvođenja programa nastave, trajanje programa i način njegove provjere, kao i kadrovski, didaktički , prostorni i drugi uvjeti za njegovo izvođenje, istakao  je stručno-pedagoški voditelj programa obrazovanja  prof. Jozo Dadić.

Splitsko Pučko otvoreno učilište „Hubert“ školuje lovce, lovočuvare i ocjenjivače trofeja, s tim da valja naglasiti da je stečeno zvanje lovac i lovočuvar uvršteno u nacionalnu klasifikaciju kao zanimanje koje se upisuje u radnu knjižicu.

Lovočuvar sa svjedodžbom „Huberta“ o dodatnom usavršavanju dobija lovačku iskaznicu Hrvatskog lovačkog saveza ( zbog javnih ovlasti HLS-a ), neovisno o tome gdje su stekli diplomu.


Nastavni plan i program  osposobljavanja za zvanje lovca traje 125 sati i on je usklađen sa svim ostalim programima istih ili sličnih obrazovnih ustanova za školovanje odraslih u Hrvatskoj,a na osnovu koncesije nadležnih organa državne vlasti.
Program obuhvaća teorijsku i praktičnu nastavu i obuku, koju izvode stručno kvalificirani profesori sa visokoškolskim obrazovanjem , kao i stručni suradnici koji im pomažu u izvođenju programa nastave, napose praktične nastave u lovištu.
Zbog toga je posve neprimjereno i neutemeljeno kada pojedini županijski lovački savezi, doduše, veoma rijetki, od   završenih lovaca sa lovačkom iskaznicom Hrvatskog lovačkog saveza još dodatno traže doplatu upisnice i eventualno jednogodišnje stažiranje.
Na taj način pojedini lovački savezi krše elementarna ljudska  prava, garantirana ustavom, jer nove lovce dijele i svrstavaju u niži rang kao građane drugoga reda u europskoj hrvatskoj državi.
Školovanje za usavršavanje lovočuvara traje 40 sati, gdje je , naravno, dominantno gradivo propisi , kao i lovački običaji i lovačka etika,ali i higijena lovišta.
Nastavni program za ocjenjivače lovačkih tofeja traje 60 sati, gdje je osobito značajno praktično iskustvo svakog pojedinog polaznika.

Program nastave organizira se u školskim učionicama , u skladu sa godišnjim planom i  programom, koristeći  raspoloživa didaktička i druga sredstva i pomagala koja im stoje na raspolaganju. Moderna nastava uključuje i kompjutorske projekcije i simulacije  „na daljinu“.
Splitsko pučko otvoreno učilište „Hubert“, povodom svoje obljetnice izdalo je novo nastavno gradivo. Po sedmi  je put   tiskan sveobuhvatni  „Lovački priručnik“, potom novi udžbenik „Lovočuvari“ sa svim propisima i pravnom praksom, kao i koristan udžbenik „Obrada divljačine“ sa izvornim fotografijama .
Polaznike na predavanju prati „ Vježbenica“, zbog stjecanja potrebitog znanja,a prije polaganja usmenog završnog lovačkog ispita trebaju riješiti 200 pitanja sadržanih u testovima.

Lovci sa  diplomom splitskoga „Huberta“ s lakoćom ostvare pravo na lovačku iskaznicu s prijavom HLS-u, koja im je ,zapravo, ulaznica za upis u lovačku asocijaciju. Ako pak lovac ne želi biti član nijedne lovačke asocijacije ipak mora ishoditi lovačku iskaznicu sa godišnjom identifikakcijskom markicom zbog osiguranja statusa lovca i prava na lov i držanje i nošenje lovačkog oružja.

hubert-9-13-2-800

hubert-9-13-3-800

Zadnja izmjena Srijeda, 11 Ožujak 2015 00:22
K2 Items

PROMOCIJE

K18i 2 350x250px CRO
lovac camo corner2
fanzoj-lovac-info.jpg
lovac kuhada reklama banner veliki2023