Naredba o izmjenama naredbe - viruss afričke svinjske kuge

Napisao  Srijeda, 23 Listopad 2019 11:13

NAREDBA O IZMJENAMA NAREDBE O MJERAMA ZA SPRJEČAVANJE POJAVE I RANOG OTKRIVANJA

UNOSA VIRUSA AFRIČKE SVINJSKE KUGE NA PODRUČJU REPUBLIKE HRVATSKE

 

I.

U Naredbi o mjerama za sprječavanje pojave i ranog otkrivanja unosa virusa afričke svinjske kuge na području Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 96/19):

– Članak 4. mijenja se i glasi:

»U svrhu dodatnog smanjivanja populacije svinja divljih na području Republike Hrvatske određuje se provođenje selektivnog odstrela ženskih grla svinja divljih bez obzira na dob u razdoblju od 1. listopada do 15. studenoga 2019. godine.«

– Članak 7. mijenja se i glasi:

»Naredba o mjerama za sprječavanje pojave i ranog otkrivanja unosa virusa afričke svinjske kuge na području Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 111/18) prestaje važiti danom objave ove Naredbe«.

 

Ova Naredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 322-02/19-01/45

Urbroj: 525-10/0541-19-5

Zagreb, 14. listopada 2019.

Ministrica poljoprivrede
mr. sc. Marija Vučković, v. r.

 

NAREDBA O MJERAMA ZA SPRJEČAVANJE POJAVE I RANOG OTKRIVANJA UNOSA VIRUSA AFRIČKE SVINJSKE KUGE NA PODRUČJU REPUBLIKE HRVATSKE