169

anketiranih

402

anketiranih

Upotrebljavate li noćne optike?

Kategorija Lov, autor Kuhada 6 years ago.

909

anketiranih

Zašto idete u lov?

Kategorija Lov, autor Dina 7 years ago.

554

anketiranih

Što nosite od čizama?

Kategorija Lov, autor Kuhada 7 years ago.

325

anketiranih

Koju skupinu končanica preferirate?

Kategorija Lov, autor Kuhada 7 years ago.

230

anketiranih

128

anketiranih

Posjećujete li Lovačke sajmove?

Kategorija Lov, autor Kuhada 7 years ago.

182

anketiranih

369

anketiranih

Moj omiljeni gonič

Kategorija Lov, autor Kuhada 8 years ago.

439

anketiranih

Moj omiljeni ptičar

Kategorija Lov, autor Kuhada 8 years ago.

423

anketiranih

Najradije lovim divljač

Kategorija Lov, autor Kuhada 8 years ago.