Električni pastir u zaštiti od divljači

Napisao  Četvrtak, 25 Siječanj 2007 15:33

Električni pastiri EP1 i EP2 su izvori napajanja električne ograde za čuvanje životinja veličine koze do goveda. Eelektrični pastir EP1 priključuje se na standardnu električnu mrežu 230 V, a EP2 na DC izvor od 12V

Primjeri visine ograde za zaštitu od divljači:

Za zaštitu od srna preporučamo električnu ogradu visine do 140 cm, s pet ili šest vodiča (reda žice), razmak između stupova 3-4m
Za zaštitu od jelena preporučamo električnu ogradu visine do 150 cm, s pet vodiča (reda žice), razmak između stupova 3-4m
Za zaštitu od divljih svinja preporučamo električnu ogradu visine 55-75 cm, s tri vodiča (reda žice), razmak između stupova 3-4m

ELEKTRIČNI PASTIR

Upute za montažu i korištenje Električnog pastira 

Opis uređaja : PREUZIMANJE (word format ): DETALJNI OPIS POTREBNE OPREME

električni pastir EP1.01električni pastir EP1.02 Električni pastiri EP1 i EP2 su izvori napajanja električne ograde za čuvanje životinja veličine koze do goveda. Eelektrični pastir EP1 priključuje se na standardnu električnu mrežu 230 V, a EP2 na DC izvor od 12V. Odlikuju se niskom potrošnjom i visokom pouzdanošću što je osigurano koncepcijom rada: u uređaju se na primarnoj strani generiraju impulsi kontrolirane energije i učestalosti, te se transformiraju na visoki napon. Životinja koja dodirne električnu ogradu đoživi neugodan strujni udar, te neko vrijeme izbjegava ogradu. Taj električni udar nema nikakvih zdravstvenih posljedica na životinju, ni na čovjeka ako ju slučajno dodirne.

 

Strujni krug u ovome slučaju zatvara se preko zemlje; zato je potrebno jedan izvod iz uređaja dobro uzemljiti. Duljina električne ograde koju uređaj može napajati je praktički neograničena za naše uvjete. U slučaju duljine ograde od preko 10 kilometara potrebno se je konzultirati s proizvođačem. 

Montaža i spajanje električnog pastira

Uređaj se montira na zid u suhoj prostoriji pomoću 2 vijka kroz ušice za montažu. Električni pastir EP1 priključuje se na električnu mrežu 230V preko integriranog kabela i standardne utičnice, a EP2 se priključuje na DC izvor od 12V. Crvena klema spaja se preko izolirane žice na električnu ogradu, a crna na uzemljenje. Uključuje se sklopkom na kućištu uređaja. Za vrijeme rada tinja signalna žaruljica u ritmu impulsa. Ukoliko signalna žaruljica ne tinja električni pastir je neispravan i treba ga pregletati u ovlaštenom servisu.

Električna ograda

Nema krutih pravila za postavljanje električne ograde. Izvedba ovisi o mnogo čimbenika od kojih su najbitniji: vrsta životinja i njihov temperament, namjena (zaštita od izlaza prema van, zaštita od ulaza predatora itd.), željena trajnost, željena pouzdanost, prihvatljiva cijena... Na našem području najčešće se električnom ogradom omeđuju pašnjaci do nekoliko hektara na kojima pasu ovce, koze, goveda i konji. Životinje su tijekom dana na paši, a noću su smještene u staje ili obore. Pašnjaci su pregonski; na jednoj parceli je ispaša, dok se na drugoj trava obnavlja. Ovakvo je korištenje po svojem karakteru privremeno, vodiči su najčešće tanke bakrene žice upletene u tanko plastično uže ili širu traku. Stupovi su tanji, drveni, na razmaku 3 do 5 metara. Za koze i ovce dovoljne su 3 do 6 užeta ravnomjerno razmaknuta na visini 1 do 1,2 metra. Za goveda su dovoljne 2 uže trake do visine 1 metra. Za konje su potrebne 3 široke trake do visine 1,8 m. Ukoliko želimo spriječiti ulaz predatora (pas lutalica, lisica, vuk, čagalj) ili divljači (srna, jazavac, divlja svinja, jelen) u načelu ograda treba biti robusnija, viša i gušća.

Trajna električna ograda izvodi se za veće parcele, s debljim drvenim stupovima (ili betonskim) na razmaku 5 do 8 metara, s čeličnim pocinčanim i aluminiziranim žicama promjera 2,5 do 3,5 milimetara. Ovdje je broj žica veći i ograda je nešto viša od privremene. Takva je ograda vrlo pouzdana i jednom kad je ispravno postavljena potrebno je minimalno održavanje.

 

 

Važno:

Vodiči ne smiju dodirivati ništa osim izolatora. Travu i raslinje koji rastu ispod ograde potrebno je uredno kositi da ne dodiruju donji vodič. Isto tako treba paziti da ogradu ne dodiruje grančica obližnjeg drveta. Ukoliko postoji bilo kakav dodir, ograda će na tome mjestu probijati i iskriti. U najgorem slučaju ograda neće funkcionirati, a ako ju dodiruje suha trava postoji opasnost od požara.

Izolatori

Na tržištu postoji niz vrsta izolatora koji su prilagođeni tipu vodiča (žica, traka, uže) i namjeni (drveni stup, betonski, produženi izolatori za montažu na klasičnu ogradu, integrirani izolatori na plastični stupić itd.). Izolatori se biraju nakon definiranja ograde. Bitno je da su kvalitetni i dobro pričvršćeni na stupove.

U nedostatku sredstava sreću se priručna rješenja: Nabavi se kvalitetna plastična cijev (s dobrim električnim otporom) s debljom stijenkom i nareže se na komade duljine 10 do 15 centimetara. Vodič se provuče kroz te cjevčice, zategne se na krajevima, a cjevčice s vodičem pričvrste se na stupove "U" čavlima. Tehnički gledano, priručne izvedbe ne moraju biti ništa manje funkcionalne od klasičnih, ukoliko su pažljivo postavljene.

 

Uzemljenje

Uzemljenje je bitan dio električne ograde jer se preko njega zatvara strujni krug. Preporuča se ukopavanje klasične pocinčane trake duljine 10 metara na dubinu 80 centimetara. Ukoliko je tlo tijekom godine uvijek dovoljno vlažno moguća je i manja duljina, no ne ispod 5 metara.

Isto tako dobra, a jedostavnija izvedba je zabijanje 3 - 5 čeličnih šipki duljine po 2 metra na razmaku 2 metra i spajanje šipki pomoću bakrenog užeta na dubini 20 do 30 centimetara.

Ukoliko je tlo u nekom dijelu godine izrazito suho, kamenito, pjeskovito potrebna je specijalna izvedba uzemljenja ili drugi tip električne ograde. Naime, električnu ogradu moguće je izvesti i bez uzemljenja tako da se udvoje vodiči. Životinja tada doživi udar kad istovremeno dodirne 2 vodiča. U ovome slučaju i u slučaju specijalnog uzemljenja potrebna je konzultacija s proizvođačem električnog pastira.

 

Važne napomene

  • Životinje koje se prvi puta puštaju u prostor ograđen električnom ogradom treba na nju priviknuti i to tako da se svaka životinja najmanje 2 puta dovede do vodiča i dotakne njuškom. Ovime se sprječava početno kidanje ograde i zapetljavanje u žice životinja zbog panike
  • Vodiči na električnoj ogradi moraju životinjama biti dovoljno vidljivi. Ovo posebno vrijedi za konje.
  • Ako se električna ograda proteže duž staze ili puta, potrebno ju je vidljivo obilježiti i postaviti znakove upozorenja kako ju ne bi dirali prolaznici.
  • Uzemljenje mora biti posebno izrađeno za namjenu električne ograde. Ne smije se koristiti postojeće uzemljenje od električne mreže stambenog ili gospodarskog objekta. Uzemljene treba biti udaljeno najmanje 50 metara od bilo kojeg uzemljenja druge namjene, postojećih telefonskih linija, električne mreže, dalekovoda, ukopanih metalnih plinskih i vodovodnih cijevi.
  • Za vrijeme grmljavine treba priključke na električnom pastiru fizički skinuti i odmaknuti od uređaja. Nije dovoljno isključiti uređaj na prekidaču!!!
  • Električnu ogradu treba redoviti nadzirati. Trava, korov i grančice na smiju dodirivati vodiče.
  • Crveni priključak uvijek se spaja na električnu ogradu, a crni na uzemljenje. Nikako obrnuto! Vodič od električnog pastira do ograde treba biti od izolirane bakrene žice. Ukoliko vodič nije izoliran postoji opasnost od iskrenja i požara.

Primjeri visina ograda za zaštitu pojedine životinje:

Za krave preporučamo električnu ogradu visine 85-95 cm, s jednim ili dva vodiča (reda žice), razmak između stupova 8-15m Za male konje i ponije preporučamo električnu ogradu visine 105-130 cm, s tri vodiča (reda trake), razmak između stupova 4-5m

 

Za konje preporučamo električnu ogradu visine 140-180 cm, s dva ili tri vodiča (reda trake), razmak između stupova 4-5m Za ovce preporučamo električnu ogradu visine 90-105 cm, s četri ili pet vodiča (reda žice), razmak između stupova 2-3m

 

Za koze preporučamo električnu ogradu visine 105-120 cm, s četri do šest vodiča (reda žice), razmak između stupova 2-3m Za svinje preporučamo električnu ogradu visine 55-75 cm, s dva ili tri vodiča (reda žice), razmak između stupova 2-3m

Primjeri visine ograde za zaštitu od divljači:

Za zaštitu od srna preporučamo električnu ogradu visine do 140 cm, s pet ili šest vodiča (reda žice), razmak između stupova 3-4m Za zaštitu od jelena preporučamo električnu ogradu visine do 150 cm, s pet vodiča (reda žice), razmak između stupova 3-4m

 

Primjeri visine ograde za zaštitu od divljači:

 
Za zaštitu od divljih svinja preporučamo električnu ogradu visine 55-75 cm, s tri
vodiča (reda žice), razmak između stupova 3-4m
 

 

Zadnja izmjena Nedjelja, 27 Prosinac 2015 14:25
K2 Items

-

helia

os hunting78i

fanzoj lovac info
rusan lovac info
ritosa lovac info
ma ra lovac infp
HELIA 42 RF 728x90px CRO