Dvojno iskazivanje cijena na web shopu KN i EURO

Napisao  Petak, 08 Travanj 2022 09:43

Zašto se uvodi OBAVEZNO dvojno - dualno iskazivanje cijena u eurima i kunama?

Prilagodba na EURO

PRIJEDLOG ZAKONA O EURU, OD 5. RUJNA 2022. UVODI SE OBVEZNO ISKAZIVANJE CIJENA U OBJE VALUTE U KN I U EURO (I NA WEB SHOPU)

Dvojno iskazivanje cijena ključna je mjera za zaštitu potrošača u postupku uvođenja eura. 
Obveza dvojnog iskazivanja cijena na web shopu u eurima i kunama (i € i kn ) bit će na snazi u razdoblju od otprilike pet mjeseci prije uvođenja eura do godinu dana nakon uvođenja eura.

Dvojno iskazivanje cijena poduzeća će morati primijeniti na jasan i vidljiv način, i u poslovnim prostorima i na internetu. Na cjenicima i promotivnim materijalima koje objavljuju na internetskim stranicama i u medijima.

Blagajne poduzeća također će biti prilagođene za dvojno iskazivanje cijena kako bi na računima cijene pojedinih proizvoda i ukupan iznos računa bili iskazani u objema valutama.

Tijekom razdoblja dvojnog iskazivanja cijena na cjenicima se neće smjeti nalaziti suvišne informacije koje bi mogle zbuniti potrošača. Tako će se, primjerice, na etiketama u trgovinama osim cijene u kunama i eurima, smjeti nalaziti još samo fiksni tečaj konverzije (u punom brojčanom iznosu, dakle sa svih šest znamenki) kako bi kupci mogli provjeriti jesu li cijene ispravno preračunate.

Ulazak u europodručje je 1.1.2023. jedino platno sredstvo u Hrvatskoj će od tada biti euro.

Ali će obveza dvojnog -dualnog prikaza cijena u kn i euro biti još godinu dana nakon uvođenja eura do  1.1.2024.

  • Označavanje cijena u eurima i kunama biti će i za akcijskih prodaja. Tada će se redovnu i akcijsku cijenu prikaziti i u eurima i u kunama
  • Cijene u kunama biti veće iskazane a nešto sitnije cijene izražene u eurima, a od službene implementacije dominatnu veličinu prikaza preuzima euro, a sekundarnu kuna

Pripremite se na vrijeme, za vlasnike web shopova nudimo:

  1. 1. prilagodbu vašeg shopa za dualni prikaz cijena (i kn i euro) zakonski 5. 9. 2022. - 1.1. 2024.
  2. 2. tempiranu konverziju cijena iz kn u euro na zadani datum zakonski 1.1. 2023.
  3. 3. postavljenje eura za primarnu, a kn za sekundarnu valutu  zakonski 1.1. 2023.
  4. 4. isključivanje dualnog prikaza cijena na zadani datum zakonski 1.1. 2024.

Naruči nadogradnju web shopa i implementaciju dvojnog prikaza cijena


KUHADA web agencija - Izradili smo već preko 100 web shopova 14 godina iskustva.

Obvezno dvojno iskazivanje nastupa najkasnije prvog ponedjeljka u mjesecu koji slijedi nakon mjeseca u kojem će proteći 30 dana od dana objave odluke Vijeća EU kojom će biti utvrđen fiksni tečaj konverzije, i završava protekom 12 mjeseci od datuma uvođenja eura.                        

Npr: ako Vijeće EU donese odluko o usvajanju eura za RH i ako se uredbom Vijeća EU utvrdi fiksni tečaj konverzije u srpnju 2022., 30 dana od objave će proteći u kolovozu 2022. Prvi ponedjeljak u mjesecu koji slijedi nakon kolovoza je 5. rujna 2022. – nastup obveze dvojnog iskazivanja.     

  • Poslovni subjekt dužan je istaknuti i fiksni tečaj konverzije (ne kod svake cijene već na jednom mjestu na web shopu). 
  • Fiksni tečaj konverzije potrebno je prikazati i tijekom provođenja promotivnih i marketinških aktivnosti na jednom mjestu, odnosno nije potrebno iskazati uz svaku robu ili uslugu.  

Nadležna tijela detaljno će nadzirati poštivanje obveze dvojnog iskazivanja cijena i po potrebi kažnjavati prekršitelje koji nemaju dvojno iskazane cijene ili koji ne primjenjuju fiksni tečaj konverzije na ispravan način (puni brojčani iznos).

Zadnja izmjena Petak, 08 Travanj 2022 10:10