ZAKON O IZMJENAMA ZAKONA O ODGOVORNOSTI PRAVNIH OSOBA ZA KAZNENA DJELA - 2007.g.

HRVATSKI SABOR

          Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU O  PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O ODGOVORNOSTI PRAVNIH OSOBA ZA KAZNENA DJELA

Proglašavam Zakon o izmjenama Zakona o odgovornosti prav­nih osoba za kaznena djela, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 3. listopada 2007. godine.

Klasa: 011-01/07-01/135
Urbroj: 71-05-03/1-07-2
Zagreb, 10. listopada 2007.

Predsjednik Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON O IZMJENAMA ZAKONA O ODGOVORNOSTI PRAVNIH OSOBA ZA KAZNENA DJELA

Članak 1.

U Zakonu o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela (»Narodne novine«, br. 151/03.) u članku 9. stavku 1. brojka: »5.000.000,00«zamjenjuje se brojkom: »8.000.000,00«.

Članak 2.

U članku 10. stavku 1. brojka: »2.000.000,00« zamjenjuje se brojkom: »5.000.000,00«.
U stavku 2. brojka: »3.000.000,00« zamjenjuje se brojkom: »6.000.000,00«.
U stavku 3. brojka: »4.000.000,00« zamjenjuje se brojkom: »7.000.000,00«.
U stavku 4. brojka: »5.000.000,00« zamjenjuje se brojkom: »8.000.000,00«.

Članak 3.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 740-02/07-01/02
Zagreb, 3. listopada 2007.

HRVATSKI SABOR
Predsjednik Hrvatskoga sabora
Vladimir Šeks, v. r.

N.N.Br.110/07. od  25.10.2007.

Preuzmi
Naziv datoteke 19.ZAKON O ODGOVORNOSTI PRAVNIH OSOBA ZA KAZNENA DJELA - IZMJENE 25.10.2007.doc Tip doc (application/msword) Modified Date Saturday, 03 January 2015