Obilježene 25. godišnjica osnutka i redovna Izvještajna sjednica skupštine lovačkog saveza Karlovačke Županije

Napisao/la  Ponedjeljak, 28 Lipanj 2021 14:18

 26.lipnja 2021.

       Proslava 25. godišnjice osnutka Lovačkog saveza Karlovačke županije koja se trebala održati 2020. godine a odgođena zbog pandemije koronavirusa, upriličena je u sklopu redovne Izvještajne sjednice skupštine lovačkog saveza Karlovačke županije, održane 26. lipnja 2021. godine u Pravutini.

         Skupštinu je otvorio i vodio predsjednik LSKŽ Vinko Pavlić. Jednoglasnim izborom radnih tijela Skupštine te usvajanjem dnevnog reda, iznesena su izvješća o radu svih tijela. Predsjednik je upoznao skupštinare sa ostvarenim programom rada Saveza za 2020/2021. godinu.

Od važnijih ostvarenja IO LSKŽ za 2020./2021. godinu, vrijedi izdvojiti sljedeće ;

-          Izvršni odbor LSKŽ je pratio i pomagao rad članica Saveza u okviru svojih mogućnosti unatoč pandemiji COVID- 19. Tajništvo saveza radilo je kontinuirano sve vrijeme bez obzira na COVID-19. Elektronskom poštom, te preko lovnih ureda Savez je redovno davao informacije i obavještavao članice o svojim aktivnostima te aktivnostima drugih tijela vezanih uz poslovanje članica LSKŽ,

-          Sjednice IO održavane su prema potrebi tijekom godine uz redovno praćenje izvršenja financijskog plana Saveza i Programa rada ovisno o pandemini u Karlovačkoj županiji,

-          organizirano je stručno osposobljavanje za lovce, lovnike i lovočuvare prema iskazanom interesu kandidata,

-          lovno streljaštvo, kao što je bilo planirano, odvijalo se kroz ligu i prvenstvo LSKŽ,

-          lovna kinologija pod okriljem HLS-a na području Karlovačke županije, odvijala se na način da je održano 4 lovnokinološke manifestacije /dvije ocjene oblika i IPO goniča i dvije utakmice u gateru/,

-          održan je 12. „Gastro – lov“ u Vivodini /2020./,

-          Povjerenstvo za lovačka odličja odradilo je i proslijedilo HLS-u prijedloge za lovačka odlikovanja za članove LD i LU,

-          na nivou međunarodne suradnje nije bilo puno kontakata s ZLD Bele Krajine i cehom lovaca grada Munchena i Lovačkog saveza Bavarske zbog situacije s COVID – 19,

-          s Uredom županice i Upravnim odjelom za gospodarstvo Karlovačke županije, surađivali smo oko pronalaženja načina povrata sredstava lovozakupnicima iz fonda za unapređenje lovstva i podjele sredstava za sprječavanje pojave i suzbijanje širenja ASK,

-          u sklopu svoje djelatnosti LSKŽ je surađivao sa svim relevantnim subjektima iz područja lovstva.

Plan i program rada LSKŽ za 2021./2022. godinu je sljedeći;

-          ciljevi su prije svega usmjereni prema unapređenju lovstva, uzgoju i zaštiti divljači sa ciljem očuvanja biološke i ekološke raznolikosti, te zaštiti interesa članica LSKŽ. Posebnu pažnju posvetit će se razvoju lovne kinologije i lovnog streljaštva pod okriljem HLS-a,

-          organizacija i ostvarenje prihoda i dalje će se temeljiti na članarinama i upisninama lovaca u LSKŽ I HLS, izobrazbom kadrova u lovstvu te prihodima od izdavanja lovačkih iskaznica za strance,

-          temeljne organizacijske funkcije Saveza bazirat će se na stručno / edukativno osposobljavanju članica Saveza, lovaca i pripravnika. Objedinjavanju rada članica Saveza u njihovoj uzajamnosti, očuvanju lovačkih običaja i lovačke etike. Informiranje javnosti o radu LSKŽ putem Web-stranice i medija. Održavanje lovnokinoloških i lovnosteljačkih manifestacija u organizaciji LSKŽ pod okriljem HLS-a. Promicanje i razvoj lovnog turizma u Karlovačkoj županiji i Republici Hrvatskoj u cjelini,

-          organizacija i izobrazba kadrova u lovstvu / lovce, lovočuvare i lovnike/ prema programu HLS-a,

-          organizacije prvenstva LSKŽ u lovnom streljaštvu. Domaćin že biti LD „Družac“ iz Bosiljeva te sudjelovanje ekipe LSKŽ na državnom prvenstvu HLS-a,

-          održavanje lovnokinoloških manifestacija prema rasporedu donesenom za LSKŽ i prema Pravilniku o lovačkim psima /NN 108/2019./ te objavljivanje rasporeda održavanja smotra i radnih ispita lovačkih pasa prema programu HLS-a,

-          lovačka kultura sprovodit će se sudjelovanjem lovačkih rogista LSKŽ na lovačkim i drugim manifestacijama, organizacijom manifestacije 13. „Gastro – lov“ u Vivodini 2021., sudjelovanjem u zajedničkoj proslavi dana „Sv. Huberta“ te stalnom suradnjom sa susjednim županijskim lovačkim savezima,

-          nastaviti međunarodnu suradnju sa ZLD Bela Krajina, Udruženjem lovačkih organizacija Bihač, Cehom lovaca grada Munchena i lovačkim savezom Bavraske,

-          dodijeliti odlikovanja i priznanja fizičkim i pravnim osobama u skladu s Pravilnikom HLS-a o dodjeli lovačkih odlikovana i priznanja,

-          sudjelovanje na sajmovima koje organizira i suorganizira HLS te posjeta lovačkih sajmova.

-          nastaviti suradnju sa svim subjektima važnim za lov i lovstvo.

   LSKŽ broji 58 članica te 2812 članova /lovaca/, od kojih 35 lovkinja te 58 članova veterana sa 50+ godina lovačkog staža.

     2020. godine bila je 25. godišnjica osnutka LSKŽ, ali zbog COVID – 19 i epidemioloških mjera nije svečano obilježena. Povodom iste izdana je monografija s katalogom trofeja i priznanja koja su ovom prigodom dodijeljena istaknutim članovima, Društvima i Udrugama.

       Skupština je održana u predivnom ambijentu restorana Marijana u Pravutini čiji su nas domaćini podarili svojim vrhunskim delicijama, dok su nas veselim zvucima zabavljali „RIbnički bečari“.

         Svojom nazočnošću Skupštinu su uveličali, Ivica Budor /tajnik HLS-a/, Vesna Hajsan Dolinar /dožupanica Karlovačke županije/, Miroslav Hudak /predsjednik ZLD Bele Krajine/ i Albert Ofner /Hrvatske šune UŠP Karlovac, dok je sve to medijski popratio LOVAC.info.

      

               Za LOVAC.info

            Ivica Vukelja, prof.

        

Zadnja izmjena Petak, 02 Srpanj 2021 20:36