NAREDBA O UKLANJANJU STRANE SVOJTE IZ PRIRODE IZ OTOČNIH EKOSUSTAVA REPUBLIKE HRVATSKE - 2012.g.

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE

Na temelju članka 92. Zakona o zaštiti prirode (»Narodne novine«, broj 70/2005, 139/2008 i 57/2011), ministrica zaštite okoliša i prirode donosi

NAREDBU O UKLANJANJU STRANE SVOJTE IZ PRIRODE IZ OTOČNIH EKOSUSTAVA REPUBLIKE HRVATSKE

I.

Ovom Naredbom naređuje se uklanjanje svih jedinki strane (alohtone) svojte, divlje svinje – Sus scrofa, iz otočnih ekosustava Republike Hrvatske radi sprečavanja daljnjeg širenja ove strane svojte i izazivanja štetnih posljedica za bioraznolikost Republike Hrvatske.

II.

Ova Naredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 612-07/12-49/0313
Urbroj: 517-12-01
Zagreb, 17. travnja 2012.

Ministrica
dr. sc. Mirela Holy, v. r.

N.N.Br.49/12. od  27.04.2012.

Preuzmi
Naziv datoteke 23.NAREDBA O UKLJANJANJU STRANE SVOJTE IZ PRIRODE IZ OTOČNIH EKOSUSTAVA RH 27.04.2012.doc Veličina 20 Kilobytes Tip doc (application/msword) Created Date Monday, 05 January 2015 Vlasnik Dina