Međunarodna klasifikacija bolesti - Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja

Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja – MKB-10 , POGLAVLJE 5
F00-F99

F00-F09: Organski i simptomatski dusevni poremecaji

F10-F19: Dusevni I poremecaji ponasanja nastali upotrebom psihoaktivnih supstanci

F20-F29: Shizofrenija, shizoidni poremecaji I sumanuta duševna oboljenja

F30-F39: Poremecaji raspolozenja

F40-F48: Neuroze, stresni I somatoformni poremecaji

F50-F59: Sindromi ponasanja udruženi sa fiziološkim smetnjama I fizičkim činiocima

F60-F69: Poremecaji ličnosti I poremećaji ponašanja odrasle osobe

F70-F79: Duševna zaostalost

F80-F89: Poremecaji psihičkog razvoja

F90-F98: Drugi poremećaji emocija i poremećaji ponašanja nastali u detinjstvu i adolescenciji

F99: Neodredjeni dusevni poremecaji

(F40-F48) Neurotski i somatoformni poremećaji i poremećaji izazvani stresom

 • F40 Fobični anksiozni poremećaji
  • F40.0 Agorafobija
  • F40.1 Socijalna fobija
  • F40.2 Specificna (izolirana) fobija
  • F40.8 Drugi fobijsko-anksiozni poremećaji
  • F40.9 Fobijsko-anksiozni poremećaj, nespecifični
 • F41 Drugi anksiozni poremećaj
  • F41.0 Panični poremećaj, epizodna paroksizimalna anksioznost
  • F41.1 Anksiozni generalizirani poremećaj
  • F41.2 Mješovit anksiozni i depresijski poremećaj
  • F41.9 Anksiozni poremećaj, nespecifičan
 • F42 Opsesivno-kompulzivni poremećaj
  • F42.9 Opsesivno-kompulzivni poremećaj, nespecifičan
 • F44 Disocijativni (konverzivni) poremećaji
  • F44.0 Disocijativna amnezija
  • F44.1 Psihogeno lutanje
  • F44.2 Disocijativna ošamućenost
  • F44.3 Trans i poremećaji posjedovanja
  • F44.4 Disocijativni mišićni poremećaj
  • F44.5 Disocijativne konvulzije
  • F44.6 Disocijativna anestezija i gubitak senzornih funkcija
  • F44.7 Mješoviti disocijativni (konverzivni) poremećaji
  • F44.8 Drugi disocijativni (konverzivni) poremećaj
   • Ganserov sindrom
   • Višestruka osobnost
 • F45 Somatoformni poremećaji
  • F45.0 Somatizacijski poremećaj
  • F45.1 Nediferencirani somatoformni poremećaj
  • F45.2 Hipohondrija
  • F45.3 Somatoformna disfunkcija vegetativnog živčanog sustava
  • F45.4 Perzistirajući somatoformni bolni poremećaj
  • F45.8 Ostali somatoformni poremećaji
  • F45.9 Somatoformni poremećaj, nespecificiran
 • F48 Drugi neurotski poremećaji
  • F48.0 Neurastenija
  • F48.1 Sindrom depersonalizacije
Preuzmi
Naziv datoteke Međunarodna klasifikacija bolesti - Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja - MKB-10 , POGLAV.doc Tip doc (application/msword) Created Date Friday, 09 January 2015 Vlasnik Dina