PRAVILNIK O VRSTAMA I DOZVOLJENIM KALIBRIMA ORUŽJA ZA SAMOOBRANU - 2008.g.

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

Na temelju članka 107. stavka 1. točke 8. Zakona o oružju (»Narodne novine« broj 63/2007) ministar unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK O VRSTAMA I DOZVOLJENIM KALIBRIMA ORUŽJA ZA SAMOOBRANU

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se vrste i dozvoljeni kalibri vatrenog oružja za samoobranu.

Članak 2.

Dozvoljene vrste i kalibri vatrenog oružja za samoobranu su kratka i duga vatrena oružja, koja su prema članku 6. Zakona o oružju svrstana u kategoriju B, a čija je nabava, držanje i nošenje dozvoljena u svrhu samoobrane.

Članak 3.

Dozvoljene vrste i kalibri kratkog vatrenog oružja za samo­obranu su revolveri i poluautomatski pištolji, zaključno s nazivnim kalibrom I2,7 mm (0.50 incha) kojima okvirna veličina nije manja od 100 x 100 mm radi uočljivosti tijekom uporabe, a prema popisu dozvoljenih kalibara prikazanom u Tablici 1. koja je tiskana uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio.

Članak 4.

Dozvoljene vrste i kalibri dugog vatrenog oružja za samoobranu su repetirajuće i poluautomatske puške s jednom glatkom cijevi zaključno s nazivnim kalibrom 12 (.12 Ga) koje nisu slične automatskom vatrenom oružju, a prema popisu dozvoljenih kalibara prikazanom u Tablici 2 koja je tiskana uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio.

Članak 5.

Dozvoljene vrste i kalibri dugog vatrenog oružja za samoobranu su repetirajuće i poluautomatske puške s jednom užlijebljenom cijevi izvedene u puščanim kalibrima, zaključno s nazivnim kalibrom 8,4 mm (0.330 incha) koje nisu slične automatskom vatrenom oružju, a prema popisu dozvoljenih kalibara prikazanom u Tablici 3 koja je tiskana uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio.

Članak 6.

Dozvoljene vrste i kalibri dugog vatrenog oružja za samoobranu su repetirajuće i poluautomatske puške s jednom užlijebljenom cijevi u pištoljskim i revolverskim kalibrima, zaključno s nazivnim kalibrom 12,7 mm (0.50 incha) koje nisu slične automatskom vatrenom oružju, a prema popisu dozvoljenih kalibara prikazanom u Tablici 4 koja je tiskana uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio.

Članak 7.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 511-01-52-11885-2008.
Zagreb, 14. ožujka 2008.

Ministar
Berislav Rončević, v. r.

Tablica 1

         REVOLVERI I POLUAUTOMATSKI PIŠTOLJI

Redni broj NAZIV KALIBRA DRUGI NAZIVI KAL. I MJERE (mmlinch)
1. .22 Hornet .22 Horn. / 5.6x35R
2. .22 Long .22 L
3. .22 Long Rifle .22 LR / .22 lfb / Long Rifle Rimfire / 5.54 mm / 5.6 mm
4. .22 Remington Jet .22 Rem.Jet
5 .22 Remington Jet Magnum .22 JetMag.
6. .22 Short .22 kurz
7. .22 Winchester Magnum Rimfire .22 WMR /.22 Mag. /.22 Magnum
8. .221 Remingtom Fireball .221 Rem.Fireball / .221 RFB
9. .30 Carbine .30 Carb. M1 /.30 US Carb. / 7.62x32 mm
10. .32 H&R Magnum .32 Harrison&Richardson Magnum
11. .32 SW .32 Smith-Wesson / S&W /.32 Colt
12. .32 SW Long .32 Smith-Wesson Long /.32LC /.32 Long Colt
13. .357 Remington Magnum .357 Magnum / .357Mag.
14. .357 SIG 9x22 mm
15. .38 Auto .38 ACP / Automatic Colt Pistol
16. .38 Super Automatic .38 SuperAuto / 9x23 mm Super Auto
17. .38 SW .38S&W/.38Colt/9x17R
18. .38 SW Special .38 Special /.38Spl./.38 Long Colt / 9x29R
19. .38 – 40 Winchester .38 WCF / Winchester Center Fire 10x33R
20. .38 – 45 ACP .38-45 Automatic Colt Pistol / 9x22.5
21. .40 SW .40 Smith-Wesson / .40 Auto / 10x22 mm
22. .41 Avenger 10.4x24 mm
23. .41 Colt .41 Long Colt / 10.4x29R
24. .41 Remington Magnum .41 Magnum / Rem.Mag. / 10.4x33R
25. .44 AutoMag .44 Automatic Magnum
26. .44 Remington Magnum .44 Magnum / .44 Mag.
27. 44 SW .44 Smith-Wesson / .44 American
28. .44 SW Russian .44 Russian
29. .44 SW Special .44 Smith-Wesson Special / .44 Spec.
30. .44 Win. .44 WCF /.44 Winchester Center Fire
31. .44 – 40 Winchester .44 – 40 WCF / Winchester Center Fire
32. .45 ACP .45 Auto / Automatic Colt Pistol
33. .45 Colt .45 LC / .45 Long Colt
34. .45 G.A.P. .45 Glock Automatic Pistol
35. .45 HP .45 Hirtenberger Patronen
36. .45 SW Schofield .45 Schofield
37. .450 Revolver 11.5mm Bulldog / British Constabullary
38. .454 Casull .454 Casull Magnum
39. .455 Webley .455 Elley-Webley / .455 British Service
40. .45 – 70 Government .45 Gvt.Rifle / .45 – 70 Govt.
41. .475 Linebaugh .475 Linebaugh Magnum Revolver
42. .480 Ruger .480 Ruger Magnum Revolver
43. .50 AE .50 Action Express /.50 IMI AE
44. .500 SW Magnum Smith-Wesson Magnum
45. 10.4 mm Bodeo-Glisenti 10.4 mm Pistola Ordonanza Italiana
46. 10 mm Automatic 10 mm Auto / 10x25 mm
47. 11.5 mm Gasser 11.5 mm Montenegrin
48. 4 mm M20 4 mm Zimmerpatrone
49 5.75 mm Vellodog 6 mm Vello
50. 6.35 mm Browning 6.35 mm Br. / .25 Auto
51. 6 mm Flaubert 6 mm Flbt./6 mm RF/
6 mm Randfeuer
52. 7.5 mm Nagant Swiss 7.5x23R Swiss / Ordonanz Revolver
53. 7.62 mm Nagant Revolver 7.62x38R / 7.62 mm Russian Revolver
54. 7.62 mm Tokarev 7.62x25 mm / 7.62 mm TT J Tula-Tokarev
55. 7.63 mm Mauser 7.63x25 mm
56. 7.65 mm Browning .32 Auto / .32 ACP
57. 7.65 mm Browning Long 7.65x20 mm / 7.65 mm MAS / 7.65 Long French
58. 7.65 mm Parabellum 7.65x19 mm / 7.65 Luger / 7.65 Para
59. 8 mm Gasser 8x27R Gasser Revolver
60. 8 mm Roth-Steyr 8x19 mm Steyr Pistole
61. 9 mm Bergmann-Bayard 9x23 mm / 9 mm Largo
62. 9 mm Browning Kurz 9x1 7 Brown. / 9 mm Br.K/
.380 Auto / 9 mm Corto
63. 9 mm Browning Long 9x20 / 9 mm Br.L/9 mm Swedish
64. 9 mm Flaubert 9mm Flbt / 9 mm
RF- randfeuer
65. 9 mm Glisenti 9x19 mm / 9 mm Lungo Italiano
66. 9 mm IMI 9x21 mm /9 mm ltalian
67. 9 mm Makarov 9.2x18 mm / 9 mm Mak. 19x18 Makarov
68. 9 mm Mauser 9x25 mm / Mauser Export
69. 9 mm Parabellum 9x19 mm / 9 mm Luger / 9 mm Para
76. 9 mm Police 9x18 mm P
71. 9 mm Steyr 9x23 mm Steyer
72. 9 mm Winchester Magnum 9x29 mm / 9 mm Win. Mag

Tablica 2

                     PUŠKE S GLATKOM CIJEVI

Redni broj NAZIV KALIBRA DRUGI NAZIVI KAL. I MJERE (mmlinch)
1. .22 Long .22 L /.22 Lang
2. .22 Short .22 K /.22 Kurz
3. 4 mm M20 4 mm Zimmerpatrone
4. 6 mm Flaubert 6 mm Flbt. /6 mm RF (Rimfire) / 6 mm Randfeuer
5. 9 mm Flaubert 9 mm Flbt. / 9 mm RF (Rimfire) / 9 mm Randfeuer
6. Ga. 12 12 Ga. / Cal. 12
7. Ga. 16 16 Ga. / Cal. 16
8. Ga. 20 20 Ga. / Cal. 20
9. Ga. 24 24 Ga. / Cal. 24
10. Ga. 28 28 Ga. / Cal. 28
11. Ga. 30 30 Ga. / Cal. 30
12. Ga. 32 32 Ga. / Cal. 32
13. Ga. 34 34 Ga. / Cal. 34
14. Ga. 36 36 Ga. / Cal. 36
15. Ga. 410 410 Ga. / Cal. 410

Tablica 3

     PUŠKE S UŽLIJEBLJENOM CIJEVI U PUŠČANOM
                                     KALIBRU

Redni broj NAZIV KALIBRA DRUGI NAZIVI KAL. 1 MJERE (mm/inch)
1. .22 Hornet .22 Horn.
2 .22 Long .22 L /.22 Lang /.22 RF (rimfire)
3. .22 Long Rifle .22 LR l.22 lfb / 5.54 mm Randfeuer
4. .22 Remington Jet .22 Rem.Jet /.22 Jet / 5.6x33R
5. .22 Short .22 K /.22 Kurz
6. .22 Winchester Magnum Rimfire .22 WMR /.22 Mag. /.22 Magnum
7. .221 Remingtom Fireball .221 RFB /.221 Fireball / 5.6x35 mm
8. .223 Remington .223Rem./ 5.56 NATO / 5.56x45 mm
9. .30 Carbine .30 Carb. M1 /.30 US Carb./7.62x32 mm
10. .30 – 06 Springfield .30 – 06 Sprg. / 7.62x63 mm
11. .303 British 7.7 mm Enfield / 7.7x56R
12. .30 – 30 Winchester .30 – 30 Win./ Cal.30-30
13. .308Winchester 7.62x51 mm / 7,62 mm NATO
14. 5.75 mm Vellodog 6 mm Vello
15. 6.5 mm Carcano 6.5x52 mm Mannlicher-Carcano / 6.5 mm ltalian
16. 7.62x39 mm Simonov 7.62 mm M43/.30 Russian Short
17. 7.62x54R Nagant 7.62 mm Nagant Russian/
.30 Russian
18. 8 mm Lebel 8x50 R/18 mm French Rifle
19. 8x56R Steyr-Mannlicher 8mm Mannlicher
20. 8x57 mm Mauser 7.92x57 mm / 8 mm JS/IS Mauser

 

 

 

Tablica 4

 PUŠKE S UŽLIJEBLJENOM CIJEVI U PIŠTOLJSKOM I
                   REVOLVERSKOM KALIBRU

Redni broj NAZIV KALIBRA DRUGI NAZIVI KAL. I MJERE (mmlinch)
1. .22 Hornet .22 Horn.
2. .22 Long .22 L/.22 Lang /.22 RF (rimfire)
3. .22 Long Rifle .22 LR l.22 lfb / 5.54 mm Randfeuer
4. .22 Remington Jet .22 Rem.Jet /.22 Jet / 5.6x33R
5. .22 Remington Jet Magnum .22 Rem.Jet.Mag. /.22 JetMag.
6. .22 Short .22 K /.22 Kurz
7. .22 Winchester Magnum Rimfire .22 WMR /.22 Mag. /.22 Magnum
8. .221 Remingtom Fireball .221 RFB /.221 Fireball / 5.6x35 mm
9. .30 Carbine .30 Carb. M1 /.30 US Carb.I 7.62x32 mm
10. .32 H&R Magnum .32 Harrison&Richardson Magnum
11. .32 SW .32 Smith-Wesson / S&W I/.32 Colt
12. .32 SW Long Smith-Wesson /.32LC/
.32 Long Colt
13. .357 Remington Magnum .357 Magnum /.357Mag.
14. .357 SIG .357-40 Swiss / 9x22 mm
15. .38 Automatic .38 ACP 1 Automatic Colt Pistol /.38 Auto
16. .38 Super Automatic .38 Super Auto
17. .38 SW .38 Smith-Wesson /.38 Colt
18. .38 SW Special .38 Special /.38Sp1./.38 Long Colt
19. .38 – 40 Winchester .38 WCF / J 10x33R
20. .38 – 45 ACP .38 – 45 Automatic Colt Pistol
21. .38-55 Winchester .38 – 55 Winchester & Ballard / 9.6x54R
22. .40 SW .40 Smith-Wesson /.40 Auto
23. .41 Colt .41 Long Colt
24. .41 Remington Magnum .41 Magnum /.41 Rem.Mag.
25. .44 Remington Magnum .44 Magnum /.44 Mag.
26. .44 SW .44 Smith-Wesson /.44 American Revolver
27. .44 SW Russian .44 Russian Revolver
28. .44 SW Special .44 Smith – Wesson Special /.44 Spec.
29. .44 – 40 Winchester .44 – 40 WCF / Winchester Center Fire
30. .45 ACP .45 Auto /.45 Automatic Colt Pistol
31. .45 Colt .45 LC /.45 Long Colt
32. .45 G.A.P. .45 Glock Automatic Pistol
33. .45 – 70 Government .45 Gvt.Rifle/.45 – 70 Govt.
34. .50 AE .50 Action Express /.50 IMI AE
35. .500 SW Magnum .500 Smith-Wesson Magnum
36. 10 mm Auto 10x25 mm
37. 5.75 mm Vellodog 6 mm Vello
38. 6.35 mm Browning 6.35 mmBr. /.25 Auto /.25 ACP
39. 7.62 mm Tokarev 7.62x25 mm / 7.62 mm TT / Tula-Tokarev
40. 7.63 mm Mauser 7.63x25 mm
41. 7.65 mm Browning .32 Auto /.32 ACP
42. 7.65 mm Browning Long 7.65x20 mm / 7.65 mm MAS / 7.65 Long French
43. 7.65 mm Parabellum 7.65x19 mm / 7.65 Luger 17.65 Para
44. 9 mm Bergmann-Bayard 9x23 mm / 9 mm Largo
45. 9 mm Browning Kurz 9x17/9mm Br. K /.380 Auto / 9 mm Corto
46. 9 mm Flaubert 9 mm Flbt. / 9 mm RF- randfeuer
47. 9 mm IMI 9x21 mm / 9 mm Italian Civil
48. 9 mm Mauser 9x25 mm / Mauser Export
49. 9 mm Parabellum 9x19 mm / 9mm Luger / 9 mm Para
50. 9 mm Steyr 9x23 mm Steyr / 9 mm Solothurn
51. 9 mm Winchester Magnum 9x29 mm / 9 mm Win.Mag

N.N.Br.33/08. od  21.03.2008.

Preuzmi
Naziv datoteke 11.PRAVILNIK O ORUŽJU ZA SAMOOBRANU 21.03.2008.doc Tip doc (application/msword) Created Date Friday, 09 January 2015 Vlasnik Dina