PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OBRASCIMA ISPRAVA TE OBRASCIMA I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJA O ORUŽJU I STRELJIVU - 2008.g.

MINISTARTVO UNUTARNJIH POSLOVA

Na temelju članka 107. stavka 1. točke 1., 2. i 3. Zakona o oružju (»Narodne novine« broj: 63/2007.), ministar unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OBRASCIMA ISPRAVA TE OBRASCIMA I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJA O ORUŽJU I STRELJIVU

Članak 1.

U Pravilniku o obrascima isprava te obrascima i načinu vođenja evidencija o oružju i streljivu (»Narodne novine« broj 33/08.) u obrascima broj 1., 2., 3. i 6., koji su tiskani uz pravilnik i čine njegov sastavni dio, iza riječi »MBG« i »Matični broj«, u novom redu dodaju se riječi »OIB«.

Članak 2.

Ovaj se Pravilnik objavljuje u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. 1. 2009. godine.

Broj: 511-01-152-80159/3-2008

Zagreb, 19. prosinca 2008.

Ministar
Tomislav Karamarko, v. r.

N.N.Br.155/08. od  30.12.2008.

Preuzmi
Naziv datoteke 07.PRAVILNIK EVIDENCIJE O ORUŽJU IZMJENE I DOPUNE 30.12.08.doc Tip doc (application/msword) Created Date Friday, 09 January 2015 Vlasnik Dina