ORUŽJE zakoni i pravilnici

Dokumenti
ISPRAVAK PRAVILNIKA O PROIZVODNJI, SMJEŠTAJU ORUŽJA I CIVILNIH STRELIŠTA - srpanj 2011.g. Friday, 09 January 2015
ISPRAVAK ZAKONA O ORUŽJU - 2008.g. Friday, 09 January 2015
Međunarodna klasifikacija bolesti - Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja Friday, 09 January 2015
Međunarodne klasifikacije bolesti i srodnih zdravstvenih problema Friday, 09 January 2015
OBRAZAC: Europska oružana propusnica - 2013.g. Friday, 09 January 2015
OBRAZAC: Zahtjev za re-gistraciju oružja - 2013.g. Friday, 09 January 2015
PRAVILNIK O ZDRAVSTVENIM PREGLEDIMA ZA UTVRĐIVANJE ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI ZA DRŽANJE I NOŠENJE ORUŽJA - 2013.g. Friday, 09 January 2015
PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OBRASCIMA ISPRAVA TE OBRASCIMA I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJA O ORUŽJU I STRELJIVU - 2008.g. Friday, 09 January 2015
PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OBRASCIMA ISPRAVA TE OBRASCIMA I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJA O ORUŽJU I STRELJIVU - 2013.g. Friday, 09 January 2015
PRAVILNIK O NAČINU I POSTUPKU IZVJEŠTAVANJA NADLEŽNOG TIJELA O PROMJENI ZDRAVSTVENOG STANJA VLASNIKA ORUŽJA - 2013.g. Friday, 09 January 2015
PRAVILNIK O NAČINU POSTUPANJA POLICIJSKIH SLUŽBENIKA U POSTUPKU ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA NABAVU ORUŽJA FIZIČKOJ OSOBI - 2008.g. Friday, 09 January 2015
PRAVILNIK O OBRASCIMA ISPRAVA TE OBRASCIMA I NA ČINU VOĐENJA EVIDENCIJA O ORUŽJU I STRELJIVU - 2008.g. Friday, 09 January 2015
PRAVILNIK O POSEBNIM UVJETIMA ŠTO IH MORAJU ISPUNJAVATI USTANOVE I DRUGE PRAVNE OSOBE KOJE ĆE OSPOSOBLJAVATI GRAĐANE ZA PRAVILNU UPORABU VATRENOG ORUŽJA - 2012.g. Friday, 09 January 2015
PRAVILNIK O POSTUPANJU S ODUZETIM ORUŽJEM - 2008.g. Friday, 09 January 2015
PRAVILNIK O POSTUPKU I NAČINU ONESPOSOBLJAVANJA VATRENOG ORUŽJA - 2008.g. Friday, 09 January 2015
PRAVILNIK O PROGRAMU I NAČINU PROVEDBE OSPOSOBLJAVANJA GRAĐANA ZA PRAVILNU UPORABU VATRENOG ORUŽJA - 2012.g. Friday, 09 January 2015
PRAVILNIK O PROIZVODNJI ,SMJEŠTAJU ORUŽJA I CIVILNIH STRELIŠTA - 2008.g. Friday, 09 January 2015
PRAVILNIK O PROIZVODNJI, SMJEŠTAJU ORUŽJA I CIVILNIH STRELIŠTA - DOPUNA - lipanj 2011.g. Friday, 09 January 2015
PRAVILNIK O PROIZVODNJI, SMJEŠTAJU ORUŽJA I CIVILNIH STRELIŠTA - IZMJENE I DOPUNE - 2009 Friday, 09 January 2015
PRAVILNIK O PROIZVODNJI, SMJEŠTAJU ORUŽJA I CIVILNIH STRELIŠTA - IZMJENE I DOPUNE - svibanj 2011.g. Friday, 09 January 2015
PRAVILNIK O VRSTAMA I DOZVOLJENIM KALIBRIMA ORUŽJA ZA SAMOOBRANU - 2008.g. Friday, 09 January 2015
PRAVILNIK O VRSTAMA I DOZVOLJENIM KALIBRIMA ŠPORTSKOG ORUŽJA - 2008.g. Friday, 09 January 2015
RJEŠENJE O UTVRĐIVANJU CIJENA OBRAZACA ISPRAVA O ORUŽJU - 2013.g. Friday, 09 January 2015
RJEŠENJE O UTVRĐIVANJU TROŠKOVA OSPOSOBLJAVANJA I ISPITA ZA PRAVILNU UPORABU VATRENOG ORUŽJA - 2013.g. Friday, 09 January 2015
ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ORUŽJU - 2012.g. Friday, 09 January 2015
ZAKON O ORUŽJU - 2007.g Friday, 09 January 2015

Najveća zbirka zakona, pravilnika, uredbi, propisa... za područje lovstva

Na portalu Lovac.info možete na jednom mjestu pronaći sve zakone i pravilnike koji se tiču lovstva! 

Zakonodavstvo je podijeljeno u čak osam kategorija: IMOVINSKO PRAVO I UPRAVNI POSTUPAK, KAZNENO ZAKONODAVSTVO, LOVSTVO i LOV, ORUŽJE, PRIRODA i OKOLIŠ, RAČUNOVODSTVO NEPROFITNIH ORGANIZACIJA, UDRUGE i VETERINARSTVO. Svakako vrijedi spomenuti i PRIRUČNIK OGLEDNIH AKATA ZA LOVAČKE ORGANIZACIJE.

Materijala je stvarno mnogo – 182 zakona i pravilnika, te jedan Priručnik, a sve navedeno možete i potpuno besplatno „skinuti“ na vlastito računalo!

Portal Lovac.info ovom prilikom se zahvaljuje gospodinu RONALDU PICHLERU, koji je prikupio i kategorizirao gotovo sve ove sve zakone i pravilnike i bez čije inicijative i rada ovo ne bi bilo moguće napraviti.

Dobra vam kob!